Borgeren i centrum og sammenhængende sundhed i Danmark

Karsten Uno Petersen, formand for Innovationsudvalget i Region Syddanmark præsenterede hvordan Syddanmark praktiserer sammenhængende sundhed for borgeren ved konferencen "Technology Innovations"

I sin rolle som formand for Innovationsudvalget i Region Syddanmark, talte Karsten Uno Petersen den 20. oktober 2015 ved konferencen "Technology Innovations: Supporting Integrated Care at Home and in Communities".

Konferencen var del af WHINN - Week of Health and INNovation i Odense.

Technology Innovations havde fokus rettet mod hvordan man sætter borgeren i centrum og understøtter sammenhængende sundhed ved hjælp af teknologi.

Borgeren i centrum og sammenhængende sundhed i Region Syddanmark

Karsten Uno Petersen præsenterede hvordan Syddanmark praktiserer sammenhængende sundhed for borgeren

- I Region Syddanmark har vi fokus på at flytte sundhed tættere på borgerne, startede Karsten Uno Petersen.

og forklarede videre, at det danske sundhedsvæsen gennem mange år har gennemgået en udvikling, hvor man forsøger at holde patienterne ude af sygehusene.

Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom

Det gælder også i Region Syddanmark, hvor visionen for sundhedsvæsenet:

"Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom",

fordrer, at sundhedsydelserne flyttes tættere på borgerne - gennem øget brug af telemedicin og hjemmebehandling.

I Region Syddanmark er konkrete projekter, der baner vejen for telemedicin og hjemmebehandling fx:

  • Den Digitale Landevej, som skaber en digital infrastruktur for telemedicin
  • Connected for Health, der tester og evaluerer forskellige e-sundhedsløsninger
  • Telemedicinsk behandling af patienter med KOL (Kronisk Obstruktuv Lungesygdom).

- det er nogle konkrete eksempler på, at regionens fokuserer på at bringe sundhed og omsorg tættere på borgeren, sluttede Karsten Uno Petersen.

Borgeren i centrum og sammenhængende sundhed i Danmark

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation