Berlingske skriver: CoLab Denmark - sammen om velfærdsteknologi

Berlingske Tidende skriver i sit tillæg om "Forskning og Innovation" hvordan Region Syddanmark med etablering af CoLab Denmark styrker samspillet mellem offentlige og private aktører i udvikling af velfærdsteknologiske løsninger

Fra gode ideer til gode løsninger

Berlingske tillægget beskriver vigtigheden af, at alle aktører - kommuner, private virksomheder, sygehuse, medarbejdere, borgere, patienter og pårørende involveres i udviklingen af nye og bedre velfærdsteknologiske løsninger.

Med CoLab Denmark skabes et sammenhængende innovationssystem, hvor virksomheder fx kan få testet digitale løsninger op imod sundhedsdatanettet. Hvor virksomheder kan få sparring med testpaneler af medarbejdere, borgere, patienter og pårørende. Og hvor projekter følges til dørs også i driften.

Læs mere om CoLab Denmark i Berlingske tillægget "Forskning og Innovation"

Berlingske skriver: CoLab Denmark - sammen om velfærdsteknologi

Kontaktperson