Bedre fysiske rammer til psykisk syge børn og unge

Brugere og pårørende, medarbejdere og virksomheder skaber bedre rammer i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense. Det skal medvirke til at nedbringe brugen af tvang

Åben ideudvikling i Syddansk Sundhedsinnovation

Deltagere fra Psykiatriens hverdagstestere, medarbejdere i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og repræsentanter fra lys- og møbelproducenter, i alt 20 deltagere, var den 11. september 2015 samlet i Syddansk Sundhedsinnovation til åben ideudvikling.

Baggrunden er, at Børne- og Ungdomspsykiatri Odense har startet et indretningsprojekt, hvor patienter og medarbejdere sammen skal skabe bedre fysiske rammer.

Nærvær og samvær

Målet er at skabe et miljø, der kan fungere som afdelingens samlingssted. Både for børnene og de unge, der sidder med sig selv eller i smågrupper, og hvor medarbejderne naturligt kan opholde sig med opgaver, der kan løses i et fællesskabsrum. På den måde håber Børne- og Ungdomspsykiatrien at skabe trygge rum med nærvær og samvær, hvor man kan være sammen og være alene sammen, og hvor man kan have den uformelle dialog, som vi alle kender fra hjemmets køkkenalrum.

Nye fysiske rammer er også et forsøg på at give et konstruktivt modsvar til anvendelsen af tvang på afdelingen.

Patienter og pårørende inddrages

Patienterne inddrages aktivt i designet af de nye fysiske rammer. Medarbejdere fra Syddansk Sundhedsinnovation har været på feltstudier i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, hvor de har talt med børnene, de unge og deres pårørende.

Både børnene og de unge giver fx udtryk for, at det er vigtigt at føle sig tryg og at nærheden til medarbejderne er vigtige for at føle sig tryg. Så er der længere til at der opstår konflikter.

Det er ønsker og behov, som den fysiske indretning af det fælles samlingssted skal leve op til.

Virksomheder inddrages

Ved workshoppen deltog også producenter af lysløsninger og møbler. De er inviteret med i projektet, fordi de forhåbentlig kan bidrage med møbler og lyskoncepter, som understøtter et stemningsfuldt miljø.

Læs mere.

Fakta

Psykiatriens hverdagstestere er et landsdækkende testpanel, der består af helt almindelige patienter og pårørende, som kan melde sig til panelet. Testerne kan deltage i en række forskellige aktiviteter – for eksempel spørgeskemaundersøgelser, workshops og test af produkter. De vælger selv, hvilke test de vil medvirke i. Der testes aldrig medicin, og der er ikke tale om reklame eller salg af nye produkter. Læs mere på www.hverdagstester.dk

Bedre fysiske rammer til psykisk syge børn og unge

Kontaktpersoner