2 mio. til regionalt fællesudbud af tolkeydelser

Markedsmodningsfonden har bevilget 2 mio. kr. til et landsdækkende udbud af tolkeydelser på sygehuse, i psykiatrien og i lægepraksis i de danske regioner

Udbuddet af tolkeydelser omhandler både traditionel fremmødetolkning og teletolkning. Målet er dog, at fællesudbuddet skal understøtte en proces hvor størstedelen af tolkning fremover sker som teletolkning.

Indkøbsafdelingen i Region Syddanmark er ansvarlig for projektet, som gennemføres i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation i Odense.

Udbud som innovativt indkøb sikrer den bedste løsning

Målet med det landsdækkende fællesudbud er at udvikle en generisk udbudsproces, som inddrager en innovativ tilgang i samarbejdet mellem Indkøbsafdelingen i Region Syddanmark og Syddansk Sundhedsinnovation.

Udbuddet får fokus på at facilitere brugerinddragelse hvor tolkning ses i et helhedsperspektiv, og hvor patienter, sundhedspersonale, tolkevirksomheder og tolke inddrages.

- Projektet er banebrydende fordi det samtidigt er en læringsproces, som tænker innovation og kreativitet ind i indkøbsprocessen. Og det er nyt, forklarer Therese Høy Thomsen, projektleder, Indkøbsafdelingen i Region Syddanmark

Hvad angår teletolkning skal udbuddet også sikre, at de indkomne tilbud indebærer en modernisering af teknologien bag teletolkningsløsninger. Den løsning der i sidste ende købes, skal medvirke til at gøre teletolkning nutidig og rentabel. Hele værdikæden skal tænkes ind i udbuddet, det kan blandt andet handle om videoteknologi og brugen af GPS-teknologi til angivelse af den nærmeste tolk.

Det handler om at få den bedste tolkeløsning til den rigtige pris

- Vi har fokus på tolkeløsninger, der kan effektivisere vores tolketilbud til borgerne og dermed give en økonomisk gevinst, udtaler Therese Høy Thomsen.

Uddannelse sætter fokus på etiske problemstillinger

Som en del af fællesudbuddet satses endvidere på uddannelse af tolke. Uanset om det drejer sig om fremmødetolkning eller teletolkning kræver tolkning stor integritet hos tolkene. Uddannelsen sætter fokus på etiske spørgsmål og går i dybden med vanskelige emner som mand-kvinde problematik, børn, der tolker for voksne og religion.

- Projektet sker i et nyt interessant marked, som kræver noget af alle aktører. De virksomheder, der leverer tolkeydelserne, skal modnes i deres måde at drive virksomhed på, og regionerne skal lære at se teletolkning som en fuldt ud ligeså kvalificeret måde at tolke på som fremmødetolkning, slutter Therese Høy Thomsen.

Teletolkning er udbredt i Region Syddanmark

Region Syddanmark er den region i Danmark, der er nået længst med implementeringen af teletolkning på nationalt plan. 61 % af samtlige tolkninger i regionen sker som teletolkning. Odense Universitetshospital går forrest, her sker 82 % af alle tolkninger som teletolkninger. På regionens øvrige sygehuse og i psykiatrien bruges teletolkning i omkring 50 % af alle tolkninger.

Samlet set er både patienter og personale meget glade for teletolkning.

Erfaringerne viser, at det giver mere effektive tolkninger - og dermed patientsamtaler. En af de største fordele er, at det er blevet nemmere at tilbyde akutte tolkninger, at brugen af pårørende som oversættere er reduceret, og at personalet sparer tid i de tilfælde, hvor de afventer påbegyndelse af en konsultation, fordi tolken ikke er mødt.

2 mio. til regionalt fællesudbud af tolkeydelser

Kontaktperson