Workshop for patienter med hjertesygdom om brugen af Shared Care platformen

7 patienter med en kronisk hjertesygdom deltog, den 20. marts 2014, i en workshop i Syddansk Sundhedsinnovation. Med eksempler fra deres egen hverdag som hjertepatient bidrog de med input til, hvordan Shared Care platformen skal videreudvikles for at imødekomme deres behov som hjertepatient.

Den patientrettede del af Shared Care platformen

Formålet med workshoppen var at få input fra patienter med hjertesygdom til den videre udvikling af den patientrettede del af Shared Care platformen.

Efter en kort introduktion til Shared Care platformen blev der arbejdet med at bringe patienternes ideer og tanker i spil, så platformen kan udvikles til at give patienter endnu mere værdi i deres liv med en kronisk hjertesygdom.

De 7 hjertepatienter bidrog dels med information om de steder og hjælpemidler de opsøger for at få hjælp til at håndtere deres sygdom, dels med hvilke perspektiver de ser i Shared Care platformen.

Dagen forløb i en meget positiv stemning og de mange gode inputs fra patienterne bliver nu omsat til konkrete tiltag, så den patientrettede del af Shared Care platformen lever op til patienternes ønsker og behov.

Dialogen med patienterne forsætter.

Deling af data på tværs af sektorerne

Region Syddanmarks satser på deling af data på tværs af sektorerne og Shared Care platformen understøtter netop den tværsektorielle behandling af de patientgrupper, der har behov for en særlig indsats, og hvor egen læge, kommune og sygehus skal samarbejde om behandlingen.

Workshop for patienter med hjertesygdom om brugen af Shared Care platformen

Kontaktperson
SDSI
Konsulent
Maria Hardt Schønnemann
+45 2964 5884
mhs@rsyd.dk