82 % af alle tolkninger på Odense Universitetshospital var i 2013 videotolkninger

Anvendelsen af videotolkning bliver mere og mere udbredt i Region Syddanmark. Odense Universitetshospital går forrest - 82 % af alle tolkning på Odense Universitetshospital blev i 2013 gennemført som videotolkninger.

Herefter følger Sygehus Sønderjylland, hvor 61 % af samtlige tolkninger er videotolkninger. På Sygehus Lillebælt er tallet 56 %, på Sydvestjysk Sygehus 40 % og i Psykiatrien i Region Syddanmark gennemføres 31 % af samtlige tolkninger som videotolkninger.

Det nationale billeder viser, at Region Syddanmark ligger klart i spidsen hvad angår anvendelse af videotolkning. I regionen er 61 % af samtlige tolkninger videotolkning. Der findes desværre ikke et tilsvarende tal for hele Danmark.

82 % af alle tolkninger på Odense Universitetshospital var i 2013 videotolkninger

Kontaktperson