Videnspredning på tværs af regionerne

Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde mødtes med Region Syddanmarks Innovationsudvalg for at drøfte et muligt samarbejde

Den 21. november 2014 mødtes Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) med Region Syddanmarks Innovationsudvalg.

Det regionale udvalg fik først en præsentation af en række af de syddanske og nationale satsninger på det velfærdsteknologiske område, som alle har adresse i Forskerparken i Odense. Det drejede sig blandt andet om Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, erhvervsklyngen Welfare Tech og markedsføringskonsortiet Healthcare DENMARK.

Også en guided tur i Syddansk Sundhedsinnovations inspirerende og åbne faciliteter blev det til.

Fra vidensdeling til vidensspredning

Centralt for besøget var en drøftelse af, hvordan man på tværs af regionerne kan systematisere videnspredning om sundhedsinnovation og velfærdsteknologiske løsninger. Så vidensdeling om best practice bringes skridtet videre og rulles ud nationalt.

Som et godt eksempel på et allerede eksisterende tværregionalt samarbejde blev udvikling af en ny seng til psykiatrien nævnt. Alene det at synliggøre de gode eksempler kan USE medvirke til at støtte op om. 
Flere nævnte vigtigheden af ikke at udvikle de samme typer af tilbud flere steder. Ligesom et større fokus på koordinering mellem de mange initiativer på området skal undgå udvikling af overlappende tilbud.

OPI, Offentlig-Privat Innovationssamarbejde

Fra flere sider blev det fremhævet, at man skal arbejde på fortsat og systematisk videndeling både på tværs af regioner og i offentlig-private innovationssamarbejder (OPI). 
Det blev også fremhævet, at en forudsætning for vellykkede OPI-projekter er, at virksomhederne oplever en tryghed i forhold til rammerne for samarbejdet, herunder i relation til hvilke typer af viden, der kan udveksles i samarbejdet.

Udvikling af det velfærdsteknologiske område

Endelig var der overvejelser om, hvorvidt elementer i modellen for udvikling af det velfærdsteknologiske område i Region Syddanmar med fordel kan anvendes og overføres til andre erhvervsmæssige udviklingsområder. Det kunne eksempelvis være at hente inspiration fra den generiske vækstmodel, hvor der arbejdes systematisk med at udvikle samlede klynge-økosystemer omkring 4 elementer: 1) Forskning og uddannelse 2) Finansiering 3) Udbud 4) Efterspørgsel.

Videnspredning på tværs af regionerne

Kontaktperson
SDSI
Specialkonsulent
Thomas Clausen
+45 2920 1951
Thomas.Clausen@rsyd.dk