Videndeling efter vellykket pilottest af kommunikation mellem sygehus og hjemmeplejen

Efter en vellykket pilottest af den elektroniske kommunikation mellem sygehus og hjemmepleje, var det tid til videndeling. Deltagerne i pilottesten fra Odense Universitetshospital, Assens Kommune og Odense Kommune bidrog med erfaringerne fra pilottesten.

I de to første uger af marts 2014, blev de nye MedCom-standarder for sygehus-hjemmepleje kommunikation pilottestet på Odense Universitetshospital og i Assens og Odense Kommuner.

Brug af MedCom-standarder til kommunikation mellem sygehus og hjemmepleje

Ved et møde i Syddansk Sundhedsinnovation, den 1. april 2014, præsenterede deltagerne i pilottesten, Odense Universitetshospital, Assens Kommune og Odense Kommune, erfaringerne fra pilottesten. 40 projektledere fra de 22 kommuner og 4 sygehusenheder i Region Syddanmark sammenholdt udfordringerne fra pilottesten med egen praksis, for at finde svar på egne problemstillinger i forhold til at tage de nye MedCom standarder i brug.

Status inden mødet

Odense Universitetshospital og 7 kommuner har allerede taget de nye MedCom-standarder i brug. Det forventes, at alle kommuner har taget de ny standarder i brug inden den 2. juni 2014.

I forbindelse med indlæggelse og udskrivning af borgere er det helt centralt, at der er en optimal kommunikation mellem sygehuset og den kommunale hjemmepleje. Denne kommunikationen skal ske elektronisk ved hjælp af de såkaldte MedCom kommunikationsstandarder.

Videndeling efter vellykket pilottest af kommunikation mellem sygehus og hjemmeplejen

Kontaktperson