Vellykket test af Plug & Play Lab i Odense

Live målinger af data fra hjemmemonitorering vandrer de rigtige steder hen. Dermed kan sygehus, kommune og almen praksis se de samme data fra hjemmemonitorering på samme tid.
Plug & Play Lab er et test- og demonstrationslaboratorium, der understøtter virksomheder og offentlige aktører, kommuner og sygehuse i udvikling, test og certificering af borgernære velfærdsteknologier til sundheds- og socialområdet.
Plug & Play er den del af Center for Borgernær Velfærdsteknologi, som åbner officielt den 17. december 2014.

Test af datas vandring fra borgernes eget hjem til behandlerne

Plug & Play Lab blev testet for første gang den 5. december 2014. Testen var en succes. Plug & Play Lab anvender Region Syddanmark it-platform Shared Care Platformen, hvor der er lavet en visning, som gør det muligt, at se målinger fra borgerens apparater til hjemmemonitorering – f.eks. måling af blodtryk – og dermed følge målingens simulerede vandring til sygehus, kommune og almen praksis. Dermed er en vigtig milepæl på vejen frem mod åbningen af Plug & Play Lab nået – og vejen er banet for øget samarbejde mellem region, kommuner, almen praksis, borgere og virksomheder om velfærdsteknologi.
Vellykket test af Plug & Play Lab i Odense

Kontaktperson
SDSI
It-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk