Uddannelse i brugerinddragelse og innovation 2015

Uddannelse i brugerinddragelse og innovation tilbydes igen til medarbejdere i Region Syddanmark. Det sker i et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation og Koncern HR Personaleudvikling. Målgruppen er sygehusene, psykiatrien og socialområdet i Region Syddanmark

Uddannelsen strækker sig over seks undervisningsdage med en til to måneders mellemrum og består af oplæg, workshops, etablering af netværk og mulighed for faglig sparring og deling af erfaringer.

Formål med uddannelsen

Deltagerne bliver i stand til at analysere udfordringer, arbejde struktureret med at skabe løsninger ved inddragelse af patienter/borgere/medarbejdere og identificere potentialer i egen praksis.

Deltagerne danner netværk, som fremadrettet kan fastholde og styrke arbejdet med innovation og inddragelse af patienter, borgere og medarbejdere.

Uddannelse i brugerinddragelse og innovation 2015

Kontaktperson
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk