Tysk delegation besøgte Syddansk Sundhedsinnovation

Den 27. februar 2014 besøgte en delegation fra Kiel, Tyskland, Forskerparken i Odense. Her fik de blandt andet en guided tur gennem Syddansk Sundhedsinnovation, som vakte stor interesse hos de tyske gæster. Især SDSIs arbejde med bedre arealudnyttelse i forbindelse med den fysiske indretning af patientstuer og baderum var væsentligt for de tyske fagfolk.

COLLIN – COLLAboration for INnovation

Delegationen var en del af det såkaldte COLLIN – COLLAboration for INnovation - samarbejde mellem Universitetshospitalet i Kiel og Odense Universitetshospital og bestod både af overlæger fra en række kliniske afdelinger og repræsentanter fra forskellige ledelsespositioner i det nordtyske sundhedsvæsen og fra Kiels Universitet.

Tyskerne efterlod et ønske om et fremtidigt samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation.

Tysk delegation besøgte Syddansk Sundhedsinnovation

Kontaktperson