To ergoterapeuter fra Psykiatrien i Region Syddanmark får Protac-legat til digital model af sanseprofiler

Ergoterapeuterne Charlotte Andersen og Anne Kolmos, Psykoseteamet i Sønderjylland under Psykiatrien i Region Syddanmark, får 25.000 kroner til at programmere det Sensory Profile testredskab, de bruger til at nedbringe tvang. De to ergoterapeuters arbejde viser, at arbejde med sanserne kan reducere brugen af tvang i psykiatrien med op til 68 %.

Projekt, som ergoterapeuterne Anne Kolmos og Charlotte Andersen, har udviklet startede som en del af Region Syddanmarks Incubatorprogram.

Sensory Profile testredskab går kort fortalt ud på at nedbringe omfang og varighed af tvangsforanstaltninger og forebygge tvangsforanstaltninger ved hjælp af sanseintegration og sansestimulering. Til det formål bruger de to ergoterapeuter det anderkendte Sensory Profile testredskab fra Pearson Assessment. Også et undervisningsforløb for ansatte på de udvalgte afdelinger har været en del af projektet.

Anne Kolmos og Charlotte Andersen har videreudviklet Sensory Profile testredskabet til i højere grad at blive mere beskrivende end selve testens analyseresultat.

De 25.000 fra Protac skal bruges til at programmere Sensory Profile testredskab. Dermed skabes et digitalt værktøj, som giver et større og bedre overblik over analyseresultaterne af Sensory Profile testen

Incubator-programmet i Region Syddanmark

Med Incubator-programmet understøttede Region Syddanmark iværksætterkulturen i regionen for at skabe potentiale for vækst. Syddansk Sundhedsinnovation fulgte og rådgav iværksættere med værktøjer til produktudvikling frem mod virksomhedsdannelse.

Læs mere.

To ergoterapeuter fra Psykiatrien i Region Syddanmark får Protac-legat til digital model af sanseprofiler