Testforløbet før byggeriet af den kommende psykiatriske afdeling i Vejle er nu afsluttet

Den 19. juni 2014 gennemførte psykiatrien den anden af to workshops. Her testede psykiatriens medarbejdere – sygeplejersker, læger, sundhedsassistenter og rengøringspersonale en række funktioner i fuldskala, 1:1-modeller, af de mest afgørende funktioner i den kommende psykiatriske afdeling i Vejle.

Psykiatrien i Region Syddanmark samler de psykiatriske funktioner i Kolding og Vejle i én psykiatrisk afdeling i Vejle, der bygges som et offentlig-privat partnerskab. Byggeriet skal stå klar i 2017, men forberedelserne er allerede i fuld gang.

For at sikre optimalt byggeri af den kommende psykiatriske afdeling, testes en række rum. Over to dage, den 5. maj og den 19. juni 2014, testede medarbejdere fra psykiatrien - sygeplejersker, læger, sundhedsassistenter og rengøringspersonale, de kommende rumfordelinger i psykiatriafdelingen i Vejle.

Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken, Odense, havde bygget 1:1 fuldskalamodeller af rummene med et samlet omfang på omkring 400 kvm.

I disse virkelighedsnære omgivelser agerede medarbejdere sig selv og brugere og gennemspillede en række forskellige scenarier og situationer fra hverdagen i en psykiatrisk afdeling. De kunne dermed pege på behov og forslag til forbedringer i forhold til rummenes funktion, sikkerhed og ikke mindst patientoplevelse, til gavn for de psykisk syge og medarbejderne.

Brugerinddragelse giver viden og indsigt 

Brugerprocesser belyser dilemmaer, fordele og ulemper ved en bestemt indretning eller rumfordeling med en langt højere detaljeringsgrad end ved blot at kommentere på en plantegning eller et rumskema. Ved at opbygge og teste eksempelvis konkrete rum, får man mulighed for at synliggøre den ’tavse’ viden, som medarbejderne har omkring deres arbejdsprocesser. Man får på en betydeligt mere virkelighedsnær måde indsigt i de eventuelle sikkerhedsmæssige udfordringer i form af blinde vinkler, uhensigtsmæssig placering af installationer m.m. Og man kan skabe bedre løsninger på stedet – sammen med brugerne.

Ved workshoppen deltog også arkitektteamet i Team OPP, der står for opførelse og drift af den nye psykiatriafdeling i Vejle, og projektansvarlige fra Region Syddanmark og Syddansk Sundhedsinnovation.

Testforløbet før byggeriet af den kommende psykiatriske afdeling i Vejle er nu afsluttet

Kontaktperson