Telemedicinsk sårvurdering pilotdriftes i hele Region Syddanmark

1. januar 2014 startede pilotdrift af det nationale projekt telemedicinsk sårvurdering i hele Region Syddanmark. Det sker i et tæt samarbejde mellem alle 22 kommuner og alle 4 sygehusenheder i regionen.

Telemedidicinsk sårvurdering - et nationalt projekt

Telemedicinsk sårvurdering er den første telemedicinske løsning, som udbredes i hele Danmark. At projektet allerede nu pilotdriftes i hele Region Syddanmark er udtryk for, at både kommuner og sygehuse har ydet et stor indsats for at gøre klar til udrulningen.

Samarbejde og uddannelse

I et tæt samarbejde mellem region, sygehuse og ikke mindst kommuner, har der været fokus på uddannelse, som klæder alle parter på til telemedicinsk sårvurdering i regionen. Uddannelsesforløbet har haft fokus på at ajourføre og videreudvikle parternes viden om generel sårbehandling efter nyeste teorier. Og har undervist parterne i den telemedicinske kommunikationsplatform og det telemedicinske samarbejde på tværs af sektorerne.

Den tværsektorielle projektgruppe har udarbejdet en samarbejdsaftale for det telemedicinske forløb mellem parterne og alle parter har arbejdet med interne arbejdsgange.

Telemedicinsk sårvurdering pilotdriftes i hele Region Syddanmark

Kontaktperson