Telemedicin kan give trygge borgere

Syddansk Sundhedsinnovations temadag om telemedicin åbnede for diskussionen om fordele og ulemper ved telemedicin og bød bl.a. på fortællingen om en lovende succes fra Esbjerg Kommune.
Kan telemedicin overhovedet betale sig? Eller har vi slet og ret ikke råd til at lade være? 
Det var et af de emner, der blev drøftet på temadagen ”Sammenhængende sundhed med telemedicin”, som Syddansk Sundhedsinnovation inviterede til onsdag 3. december 2014 på Hotel Kolding Fjord.
Temadagen tiltrak ca. 110 begejstrede deltagere fra stort set samtlige syddanske kommuner og bød på mange forskellige indlæg, der evaluerede på projekter, der allerede har været sat i søen. Samtidig kom der bud på nogle af fremtidens muligheder med telemedicin ud fra inspiration hentet fra både ind- og udland. 
Projekter lige fra telemedicinsk sårvurdering over teletolkning til den nye app ”OUH Find Vej” fra Odense Universitetshospital, som netop har vundet en international pris, blev gennemgået. Der kunne også hentes inspiration til arbejdet med telemedicin i præsentationerne af Shared Care-platformen, projektet Den Digitale Landevej til telemedicinsk infrastruktur og storskalaprojektet Internetpsykiatri, som er et tilbud om behandling til depressionsramte voksne via internettet.

Center for Borgernær velfærdsteknologi

Dagens mange forskellige præsentationer viste stor sammenhæng til Region Syddanmarks nye satsning ”Center for Borgernær velfærdsteknologi,” som åbner den 17. december 2014. Centeret tilbyder udvikling, test og afprøvning af telemedicinske løsninger både i forhold til tekniske og brugermæssige scenarier.

Videostøtte til sårbare borgere i Esbjerg

Temadagen gjorde det også klart, at telemedicin er ikke blot handler om vurdering, hjemmemonitorering og målinger af fysiske værdier. Telemedicin har også medvind inden for fx psykiatri. Det oplever Esbjerg Kommune, som næsten er i mål med et projekt målrettet borgere med funktionsnedsættelse.
Projekt ”Telepsykiatri til borgere med funktionsnedsættelse – social rehabilitering via video” eller slet og ret ”Projekt Videostøtten”, er et tilbud til psykisk sårbare borgere med funktionsnedsættelse. 
Via en skærm med webcam, som kommunen stiller til rådighed, kan borgeren ringe til aften- eller nattevagten på et akut tilbud, som er åben for mennesker, der har det psykisk svært og er i krise. I dagtimerne kommer borgerne i kontakt med den institution, de er knyttet til. På den måde kan sårbare borgere, som føler sig utrygge altid komme i kontakt med og få støtte fra fagpersonale.
I Esbjerg Kommune var borgerne hurtigt med på ideen med "Videostøtte". Og 50 borgere har i dag en skærm med direkte forbindelse til medarbejdere, der kan se og tale med dem nu og her. For borgerne betyder det tryghed.

Borgeren i centrum

Og netop borgeren i centrum var et af omdrejningspunkterne på temadagen. Det blev italesat, hvad der skal til for at skabe succesfuld telemedicin: Det væsentligste parameter er, at man skal have en udfordring, der kan løses af telemedicin. Og ikke en telemedicinsk løsning, der skal løse et problem. Denne øvelse placerer nemlig den rette modtager af løsningen, borgeren, i centrum. 
Telemedicin kan give trygge borgere

Kontaktperson