Sundheds- og velfærdsinnovation som driver for vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark

91 deltagere fra erhvervslivet, uddannelsessektoren og det offentlige debatterede hvad der skal til for at gøre sundheds- og velfærdsinnovation til en endnu større driver for vækst i Region Syddanmark.

Ved et strategiseminar den 1. december 2014 bidrog en bred kreds af aktører fra erhvervsliv, kommuner og uddannelsesinstitutioner med input til at videreudvikle strategien bag Syddansk Vækstforums satsning på sundheds- og velfærdsinnovation.

Tre indlæg ved Henrik Dam, rektor, Syddansk Universitet, Troels Bierman Mortensen, konst. direktør Welfare Tech og Dorthe Kusk, afdelingschef, Region Syddanmark dannede rammen for eftermiddagens ideudvikling med henblik på at skabe vækst og arbejdspladsen indenfor sundheds- og velfærdsinnovation.

Henrik Dam lagde vægt på, at ambitionerne skal være høje. Troels Bierman Mortensen havde fokus på hvordan Syddansk Vækstforum kan gøre en forskel. Og Dorthe Kusk præsenterede de sammenhænge og økonomiske rammer som regionen sætter op for arbejdet med sundheds- og velfærdsinnovation.

Udfordringer og indsatser

Med udgangspunkt i to hovedspørgsmål i forhold til de udfordringer man står overfor og hvilke indsatser, der kan imødekomme disse udfordringer, blev de mange deltagere delt op ved seks borde. Der var efterfølgende livlige diskussioner. Og det var tydeligt, at uanset om man kommer fra en mindre virksomhed, en uddannelsesinstitution eller en kommune, er der en vilje til at bidrage med forslag til initiativer, der kan imødegå udfordringerne.

Udfordringerne handler fx om, at

  • få virksomheder vokser sig store, og at væksten derfor kun sker langsomt
  • vejen fra udvikling til kommercialisering er træg
  • mange små virksomheder ligger inde med et uudnyttet vækstpotentiale
  • efterspørgslen efter velfærdsteknologier kun øges langsomt. 

Sammenhængende forløb for borgeren kan skabe nye behov

Mange af deltagerne ser store muligheder i det tværsektorielle samarbejde på tværs af sygehus, almen praksis og kommuner. Fordi ønsket om at skabe sammenhæng for borgerne, med inddragelse af behandling i borgerens hjem, skabe nye behov. Det handler om områderne sundheds-it, intelligente hjælpemidler, automatisering og telemedicin, som alle kan give spin off i form af velfærdsteknologiske løsninger, som kan danne baggrund for vækst. Flere af deltagerne var inde på behovet for en systematisk behovsafdækning, der skal klarlægge, hvad er det for løsninger, produkter og hjælpemidler, som måske især kommuner kommer til at efterspørge.

I den forbindelse var der ved flere af bordene en diskussion af behovet for støre fokus på implementering, så en god løsning ikke kun bruges et sted, i en kommune, men bredes ud til alle.

Offentlig-Privat Innovationssamarbejde – OPI

Innovativt samarbejdet mellem offentlige og private aktører ses også som en vej til at skabe vækst og arbejdspladser. Det offentlige har behovene, som de private i tæt samarbejde med den offentlige aktør kan finde innovative løsninger på. Forudsætningen for mange private virksomheder er, at der er fuldstændigt styr på formaliteterne i samarbejdet – hele vejen fra behovet opstår, til et produkt kan sendes på markedet. I denne sammenhæng blev OPI endnu engang kædet sammen med offentlige indkøb.

Uddannelse i innovation og velfærdsteknologi

Endelige bliver uddannelse set som en vigtig del af kunne ’se’ hvilke behov i hverdagen, der kan danne grundlaget at udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger. Uddannelsesinstitutionerne skal være med til at sikre kompetencer omkring innovation og brugerinddragelse hos fx de kommende sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som er helt tæt på borgerne og patienterne. Og som derfor kan erkende de behov, som nye og bedre velfærdsteknologiske løsninger skal imødekomme. 

Mange erhvervsfolk ser gerne en tættere samarbejde mellem det private og uddannelsesinstitutionerne.

De mange gode input bruges i det kommende arbejde med strategien og den efterfølgende handlingsplan.

FAKTA

Syddansk Vækstforum holder i alt fem strategiseminarer, hvor interessenter inviteres til at bidrage med input til Syddansk Vækstforums arbejde for vækst og erhvervsudvikling. De fem seminarer dækker foruden Sundheds- og Velfærdsinnovation områderne: Offshore; Design og Kreative Erhverv; Energieffektive teknologier; Turisme.

Sundheds- og velfærdsinnovation som driver for vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark