Studerende udvikler affaldsløsning til håndtering af brugte engangsbækkener og -kolber

Brug af engangsbækkener og -kolber giver en række udfordringer. Studerende fra Syddansk Universitet udvikler en affaldsløsning, der kan håndtere måling og vejning af indholdet i engangsbækkener og -kolber og efterfølgende bortskaffe brugt engangsudstyr.

Tre afdelinger på Odense Universitetshospital har i efteråret 2014 testet engangsbækkener og engangsurinkolber. Engangsudstyret skal fremadrettet erstatte traditionelle stålbækkener og plasturinkolber.

Genbrugspapir og oppusteligt plast

Testforløbet afprøver to produkter. Et GoLoo-produkt hvor engangsbækken og -kolbe er i plast, som kan pustes op. Og et Curas-produkt hvor bækken og kolbe er lavet af genbrugspapir. Testforløbet har afdækket en række udfordringer.

Udfordringerne handler dels om bortskaffelse af de brugte bækkener og kolber, som af hygiejnemæssige grunde skal det ske inde på patientstuerne. En anden udfordring handler om, at engangsprodukterne skal kunne efterkomme behovet for at veje og beskrive mængden af urin og afføring.

Èt af succeskriterierne for at erstatte traditionelle stålbækkener og plasturinkolber er, at engangsudstyret fungerer ligeså godt eller bedre - både for sundhedspersonalet og for patienter.

Studerende ideudvikler

Sideløbende med testforløbet har studerende fra Syddansk Universitet arbejdet på at udvikle en løsning, der gør det muligt for sundhedspersonalet at håndtere det brugte engangsudstyr på en hygiejnisk og tidsbesparende måde.

I forbindelse med udviklingsopgaven har de studerende opholdt sig på de kliniske afdelinger for at observere hvordan sundhedspersonalet bruger produkterne. Og for præcist at se hvori udfordringerne består. De har sparret med sundhedspersonalet som en del af ideudvikling.

De studerende kommer fra ergoterapistudiet, kemiingeniørstudiet og studiet i velfærdsteknologi og integreret design.

Studerende udvikler affaldsløsning ADESU

De studerende er i fuld gang med at udvikle affaldsløsningen ADESU, som sparer tid for sygeplejerskerne og gør arbejdsgangene ved brugen af engangsprodukterne lettere. Produktet har en lugtfrit pose, som kan opsamle alt affald. Samtidigt er det muligt at veje og måle afføring vha. produktet, så sygeplejerne ikke behøver gøre dette i et andet rum.

Ingen skyllerum på Nyt OUH

Baggrunden for testforløbet er, at det kommende supersygehuse, Nyt Odense Universitetshospital, ikke planlægger indretning med traditionelle skyllerum i de enkelte kliniske afsnit. Intentionen er at etablere en fælles genbehandling for flergangsudstyr, samtidig med at udviklingen helt generelt går imod øget brug af engangsudstyr.

Testforløb af engangsbækkener og –kolber afsluttes den 1. december 2014. Herefter udarbejdes en rapport, der skal afleveres 1. februar 2015 og præsenteres for direktionerne for Odense Universitetshospital og Nyt Odense Universitetshospital.

 

Studerende udvikler affaldsløsning til håndtering af brugte engangsbækkener og -kolber

Kontaktperson
SDSI
Specialkonsulent
Tina Nissen
+45 2979 6520
Tina.Nissen@rsyd.dk