SOSU-skolerne i Odense og Fredericia efteruddanner deres undervisere i innovation

Social- og Sundhedsskolerne i Odense og Fredericia har igangsat en kompetenceudvikling af medarbejdere i SSA-Uddannelsen. Derfor har de indledt et samarbejde med Fonden for entreprenørskab – Yong Enterprice, som Syddansk Sundhedsinnovation samarbejder med omkring kompetenceudviklingskurset ”Innovationstræning i SSA-uddannelsen”. Formålet er at klæde undervisere på til fremtidens undervisning og inspirere og give deltagerne indsigt og konkret læring i, hvordan brugerinddragelse og innovation kan omsættes i konkret undervisning af de kommende social- og sundhedsassistenter.

Forløbet er et aktionslæringsforløb, der vil bestå af 3 dage med workshopbaserede øvelser, hvor deltagere gennemfører et forløb, hvor processer og metoder introduceres og afprøves i praksis. Herefter er der afsat to arbejdsdage fordelt over efteråret, hvor der er mulighed for at reflektere over egen læring og forløb i samarbejde med kolleger. Afslutningsvis er der supervisionsdage med efterfølgende sparring fra Fonden for entreprenørskab og Syddansk Sundhedsinnovation.

På uddannelsesforløbets første dag, den 20 august 2014, fik deltagerne introduktion til rammerne for innovation og læringsmål for den faglige undervisning. Den anden dag, den 21. august 2014, satte deltagerne som det første ord på de social- og sundhedspolitiske målsætninger, der findes for elevernes uddannelse. For det er disse målsætninger, som brugerinddragelse og innovation skal medvirke til at opfylde. Derefter gennemgik deltagerne et program, som vekslede mellem teoretiske øvelser og praktisk afprøvning, hvor målet var at igangsætte en proces for hvordan de kan omsætte brugerinddragelse og innovation i egen praksis.

Et eksempel på en undervisningsdag i Syddansk Sundhedsinnovation

Efter en kort introduktion til blandt andet de fire innovationstyper, innovationsprocessens forskellige steps og eksempler på designtænkningsmetoder, skulle deltagerne afprøve teorierne i praksis.

Innovationsspørgsmålet - det store HVORFOR

I to interviewrunder drøftede deltagerne hvilke innovationsspørgsmål, der kan stilles til de udfordringer, de står med. Det vigtige er at sætte ord på innovationsspørgsmål til de 'rigtige' udfordringer, som vil bidrage til at løsne den fastlåshed, der ofte opstår mellem det, vi ser som udfordringen, og det vi ser som løsninger på dem.

Også samarbejdet omkring brugerinddragelse og innovation på tværs af fagene blev drøftet.

Efterfølgende skal deltagerne arbejde videre med hvordan de får omsat innovation og brugerinddragelse i praksis. Herefter er der 2 supervisionsdage med efterfølgende sparring fra Fonden for entreprenørskab og Syddansk Sundhedsinnovation både den 9. og den 17. oktober 2014

SOSU-skolerne i Odense og Fredericia efteruddanner deres undervisere i innovation

Kontaktperson