Shared Care platformen præsenteret i Danske Regioner

Region Syddanmark var den 5. februar 2014 inviteret til at præsentere Shared Care platformen i Danske Regioner. Tilstede var blandt andet repræsentanter fra Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, KL, NSI, Region Hovedstaden og Digitaliseringsstyrelsen

Danske Regioner havde taget initiativet til det to-timers møde, som kun omhandlede Shared Care platformen. Tilstede var repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, National Sundheds-it og Region Hovedstaden. 

Direktør Per Busk, Region Syddanmark, indledte med baggrunden for Shared Care platformen og den kontekst platformen er tænkt ind i - især sundhedsaftalernes krav til det tværsektorielle samarbejde herunder hvordan platformen kan udmønte de forløbsprogrammer, der er indgået aftale om.

Projektleder for Shared Care platformen Allan Nasser og enhedschef Tove Lehrmann, Syddansk Sundhedsinnovation, demonstrerede platformen og de muligheder den giver for at understøtte den tværsektorielle behandling af de patientgrupper, der har behov for en særlig indsats, og hvor egen læge, kommune og sygehus skal samarbejde om behandlingen.

Præsentationen gav anledning til en god dialog blandt de ca. 30 deltagere ved mødet.

 

Shared Care platformen præsenteret i Danske Regioner

Kontaktperson