Seminar om OPIguide.dk og fem centrale OPI-værktøjer

Onsdag den 12. marts inviterer OPI-Lab til seminar om OPIguide.dk og fem centrale værktøjer til brug for konsulenter, der arbejder med offentlig-privat innovation (OPI) eller ønsker at gøre det.

Dato og tid
Onsdag den 12. marts 2014, kl. 12:00 – 16:30.

Sted
Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10, Bygn. 10G, 5230 Odense M.

Tilmelding
Til Pia Bergquist: pbq@rsyd.dk senest den 3. marts.
Oplys venligst navn, organisation og kontaktdata.

Forberedelse
Forud for seminaret anbefaler vi, at du bruger lidt tid på at orientere dig i OPI-værktøjerne på www.opiguide.dk og relaterer det til det arbejde, du sidder med. Du får således mulighed for at stille målrettede spørgsmål til oplægsholderne, med udgangspunkt i de problemstillinger, som du sidder med til daglig.

Pris
Senaret er gratis, men der er begrænset deltagerantal.

Program
12:00-12:30 Sandwich
12:30-12:45 Intro til OPIguide.dk
12:45-16:15 Præsentation af OPI-værktøjer
16:15-16:30 Afslutning.

Fakta - Kort om de fem værktøjer

  • OPI Parathed: Værktøjet er udviklet til at hjælpe den offentlige part med at sætte fokus påområder, hvor man skal være særlig opmærksom, når man laver udviklingssamarbejder med private virksomheder.
  • OPI Screening: Værktøjet støtter de offentlige og private parter til at vælge den bedste løsning med det største potentiale.
  • OPI Modelaftaler: Juridiske modelaftaler, der sikrer at udbudsregler overholdes, regulerer rettigheder til løsninger og letter den administrative udfordring ved at etablere samarbejdet.
  • OPI Business Case: Værktøjet støtter OPI-projekter i at lave beregninger over de samlede økonomiske konsekvenser for kommunerne og regionerne ved at investere i nye velfærdsteknologiske løsninger.
  • OPI Effektmåling: Værktøjet bruges til at identificere, hvad der er projektets effekter, samt hvordan de kan måles.
Seminar om OPIguide.dk og fem centrale OPI-værktøjer