Sammenhængende sundhed med telemedicin - temadag for de syddanske kommuner

Syddansk Sundhedsinnovation afholder, i samarbejde med EU projektet CASA, en temadag for alle syddanske kommuner om kommunernes rolle i brugen af telemedicinske løsninger. Temadagen finder sted den 3. december 2014 i Kolding.

Information, dialog og erfaringsudveksling om telemedicin

Formålet med dagen er at informere, skabe dialog og erfaringsudveksle om brugen af telemedicin. Flere nationale og internationale oplægsholdere og eksperter har bekræftet deres deltagelse på temadagen.

Følgende temaer er på programmet

Formiddagen vil fokusere på arbejdet med at skabe en fælles handleplan for tværsektoriel telemedicin. Oplæggene vil omhandle erfaringer indenfor området, nye løsninger samt effekter af telemedicin.

Efter frokost følger to parallelsessioner med fokus på projekter, der anvender telemedicin i praksis. 

  • Spor 1 fokuserer på borgerinddragelse via telemedicin
  • Spor 2 fokuserer på vejen mod fælles it på tværs af sektorer.

Temadagen afsluttes med oplæg om nye tendenser på området. Herefter er der middag og mulighed for at netværke.

Tid og sted

Onsdag den 3. december 2014 kl. 9.30 – 17.00 på Hotel Kolding Fjord, Fjordvej 164, 6000 Kolding. Dagen afsluttes med en fælles middag.

Alle er velkommen

Målgruppe for temadagen er beslutningstagere, centrale nøglepersoner og projektledere inden for social, psykiatri- og sundhedsområdet i kommunerne. 

Temadagen er dog også relevant for mange andre grupper. Alle interesserede er meget velkomne.

Pris: Deltagelse i temadagen er som udgangspunkt gratis. Der vil dog blive opkrævet et gebyr på 500 kr. ved udeblivelse.

Yderligere informationer om tilmelding, program osv. vil blive sendt ud inden længe. Informationerne vil også blive tilgængelige her på siden, hvor det også bliver muligt at tilmelde sig. 

Der er plads til 150 deltagere (tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet).

Sammenhængende sundhed med telemedicin - temadag for de syddanske kommuner

Kontaktperson