Sammenhængende sundhed i Region Syddanmark inspirerer i England

Årets statuskonference i King's Fund havde indlæg ved Christina E. Wanscher fra Syddansk Sundhedsinnovation. Hun talte om digitaliseringen af sundhedsvæsnet og Region Syddanmarks strategi om at skabe sammenhængende sundhed til borgeren.
King's Fund holder hvert år en konference, hvor fonden gør status over de innovative initiativer, der er taget i det forgangne år og ser frem mod væsentlige nye tiltag.
Fonden havde til sin årlige statuskonference, den 13. november 2014, inviteret to udenlandske oplægsholdere. Fra Region Syddanmark deltog Christina E. Wanscher, Syddansk Sundhedsinnovation.

Sammenhængende sundhed til borgerne

Christina E. Wanscher, Syddansk Sundhedsinnovation, tog i sit oplæg udgangspunkt i Region Syddanmarks vision om, at sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er til for borgerne og at sundhedsvæsenet bidrager aktivt til at forebygge og behandle sygdom og dermed forbedre borgernes sundhed.
Christina E. Wanscher præsenterede hvordan regionen, med etableringen af Syddansk Sundhedsinnovation i Odense, har skabt en stabsenhed, som arbejder med åben innovation og brugerinddragelse. Syddansk Sundhedsinnovation understøtter udvikling indenfor velfærdsteknologi, telemedicin, digitalisering, brugerkvalifecering af byggerier, optimering af service og offentlig-privat samarbejde. På den måde er betingelserne til stede for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, forklarede Christina E. Wanscher, Se hele oplægget.

King's Fund

Kings Fund er en uafhængig organisation der arbejder på at forbedre sundheden og sundhedsydelserne i England. Organisationen er med til at forme politik og praksis indenfor området igennem forskning, formidle viden samt debattere sundhedssektoren.

Sammenhængende sundhed i Region Syddanmark inspirerer i England

Kontaktperson