"Sammen skaber vi velfærd" var temaet for KLs sociale temamøde i Aalborg

Tæt på 1500 politikere og organisationsfolk deltog på KL's sociale temamøde, den 22. - 23. maj 2014 i Aalborg. Temaet denne gang var "Sammen skaber vi velfærd". Syddansk Sundhedsinnovation deltog med en stand, hvor en række projekter blev præsenteret. Projekter hvor kommunerne er en central aktør.

Hver år holder Kommunernes Landsforening et Socialt Temamøde, som dækker social- og sundhedsområdet i kommunerne. Temaet for årets møde var ”Sammen skaber vi velfærd”, underforstået alle de velfærdsteknologiske og telemedicinske tiltag, som skal sikre fortsat udvikling af det danske velfærdssamfund med bedre service og højere kvalitet for borgerne – og for medarbejderne i kommunerne.

Formand for KL, Thomas Kastrup-Larsen, åbnede KL’s Sociale Temamøde med ordene, ”Udvikling frem for afvikling af velfærden. Fokusskifte i socialpolitikken. Samarbejde mellem kommuner og almen praksis. Og tid til at forme visionerne". Og skitserede dermed de store udfordringer, som kommunerne står overfor.

Programmet bestod af en lang række oplæg og paneldiskussioner, som satte ord og billeder på det nære sundhedsvæsen og det tværsektorielle samarbejde. Og de udfordringer, som alle aktører står overfor, uanset om det er kommuner, praktiserende læger eller skoler.

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) deltog på temamødet med en stand. Her præsenterede SDSI en række projekter, som viser hvordan SDSI samarbejder med blandt andet kommuner om velfærdteknologiske løsninger.

Innovationsagent

Læringforløbet til Innovationsagent klæder blandt andet sundheds- og socialfaglige medarbejdere i kommunerne på til at anvende brugerinddragelse og innovation i egen praksis. For eksempel er Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og Esbjerg Døgnrehabilitering i gang med et forløb, som skal gøre innovation og brugerinddragelse til en integreret del af uddannelsen til social- og sundhedsassistent i Esbjerg Kommune.

Shared Care platformen

It platformen, Shared Care platformen, er målrettet til at understøtte den tværsektorielle behandling af de patientgrupper, der har behov for en særlig indsats. Og hvor egen læge, kommune og sygehus skal samarbejde om behandlingen.

Platformen gør det muligt, at patientdata deles på tværs af sektorer, så samarbejdet om patientbehandlingen lettes. Platformen samler såldes data fra en række kilder og disse data anvendes til at udarbejde en fælles behandlingsplan for patienten med udgangspunkt i de aftalte forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler.

Genoptræn.dk

Genoptræn.dk er en virtuel genoptræningsportal, som gør genoptræning nem, sjov og fleksibel. På en enkel, konkret og brugervenlig måde udnyttes potentialet i mobilteknologi indenfor sundhedssektoren i en enkel lille app. Ved hjælp af små nudgesadfærdspåvirkninger motiveres genoptræningspatienter til at tage ansvar for egen træning, træne mere korrekt og fortsætte deres genoptræning i længere tid. En række kommuner i Region Syddanmarl men også kommuner i andre regioner, afprøver i dag genoptræn.dk.

"Sammen skaber vi velfærd" var temaet for KLs sociale temamøde i Aalborg

Kontaktpersoner
SDSI
Specialkonsulent
Carina Lykke Johannessen
+45 3050 7525
Carina.Lykke.Johannessen@rsyd.dk