Resultaterne fra Velfærdsteknologisk Partnerskab overføres i andet regi og projektet afsluttes

Projekt Velfærdsteknologisk Partnerskab har leveret en række resultater. Designskolen i Kolding har, for projektet, udviklet og designet et implementeringstoolkit. Projektet har leveret anbefalinger til arbejde med og god implementering af velfærdteknologi, samt konceptudviklet og fremstillet en prototype af et living lab. Og projektet har ført til opstart af et pilotprojekt, som gennem undervisning skal styrke de velfærdsteknologiske kompetencer hos lærere og studerende på University College Lillebælt. Resultaterne fra projekt Velfærdsteknologisk Partnerskab overføres nu i andet regi og projektet afsluttes.

I starten af 2013 besluttede Vejle Kommune, University College Lillebælt og Region Syddanmark at undersøge mulighederne for at samarbejde om projektet Velfærdsteknologisk Partnerskab. Med brugerne i centrum var målet at etablere en dynamisk samarbejdsplatform – et Living lab for anvendt velfærdsteknologi, der kunne medvirke til at klæde borgere og social- og sundhedsprofessionelle på til fremtidens sundhedsvæsen. Gennem øget kendskab og tilgængelighed skulle anvendelsen af velfærdsteknologier øges. Resultater, anbefalinger og erfaringer fra projektet videreføres nu i regi af projekt Center for Borgernær Velfærdsteknologi og projektet afsluttes.

Øget kendskab til innovation hos lærere og studerende på University College Lillebælt (UCL)

Projekt Velfærdsteknologisk Partnerskab har undersøgt hvad der er vigtigt i forhold til at øge brugen af velfærdsteknologiske løsninger. Det viser sig, at en af de helt store barrierer for øget anvendelse af velfærdsteknologier er manglende kendskab til området. Manglende kendskab til emner som innovationsprocessen, behovsafdækning og brugerinddragelse. For at øge kendskabet til velfærdsteknologier og hvordan de bør bruges, etableres et pilotprojekt i samarbejde mellem University College Lillebælt og Syddansk Sundhedsinnovation, som skal gøre innovation og innovationsmetoder til en integreret del af undervisningen på UCL. Pilotprojektet løber frem til foråret 2015.
Medarbejdere fra Syddansk Sundhedsinnovation underviser lærerne på UCLs sygeplejeruddannelse i innovation og innovationsmetoder, så de bliver klædt på til at give deres viden videre til de studerende. Den nye viden hos lærere og studerende bruges i løbet af pilotprojektet til, i samarbejde med app-virksomheden New’ish, at optage små videosekvenser, såkaldte workflow-to-go’s. Videosekvenser, som fx kan bruges til identifikation af problemer, som huskeseddel eller til små instruktionsvideoer, brugt i mødet mellem borger og social- og sundhedsprofessionelle.

Implementeringstoolkit – trinvis guide til implementering af nye løsninger

En anden væsentlig barriere for at øge anvendelsen af velfærdsteknologier er manglende kendskab til hvordan man som social- og sundhedsprofessionel bruger velfærdsteknologiske hjælpemidler og metoder i en konkret hverdag med borgerne. For at imødegå denne barriere har Designskolen i Kolding udviklet og designet et implementeringstoolkit – et værktøj til implementering, som systematisk fører brugerne igennem de forskellige trin i en implementeringsproces.

Organisering og principper for vellykket brug af velfærdsteknologi

Endeligt er det vigtigt for vellykket brug af velfærdsteknologi, at brugen opfylder et reelt behov, og at slutbrugerne, ofte social- og sundhedsprofessionelle, involveres fra starten. Projekt Velfærdsteknologisk Partnerskab har, på baggrund af tre brugerundersøgelser, formuleret en række anbefalinger, som kan ses i her

Resultaterne fra Velfærdsteknologisk Partnerskab overføres i andet regi og projektet afsluttes

Kontaktperson