Resultater og fremtidsperspektiver for OPI-lab præsenteret i Danske Regioner

Projektleder i OPI-Lab Susan Dalum og direktør Diana Arsovic Nielsen, Syddansk Sundhedsinnovation præsenterede, den 5. februar 2014, OPI-Labs resultater og fremtidsperspektiverne for en fortsat regional forankring.

Resultater og fremtidsperspektiver

OPI-Labprojektet afsluttes formelt med udgangen af august 2014. Danske Regioner er tilfredse med det tværregionale perspektiv, som har været kernen i OPI-Labprojektet fra start til slut.

Dette var baggrunden for, at Sundhedsinnovationsudvalget i Danske Regioner havde inviteret Region Syddanmarks repræsentanter fra OPI-Lab til at præsentere resultaterne af tre års arbejde med offentlig-privat innovation. Og give et bud på hvilke fremtidsperspektiver vi ser for projektet.

Det dynamiske værktøj, OPIGUIDE.DK, som netop er gået i luften, er den seneste og meget tydelige resultat af OPI-Lab, fordi guiden er et resultat, som bygger oven på det store arbejde, som er udført igennem tre år i de fem regioner.

OPIGUIDE-DK er derfor et oplagt omdrejningspunkt for at fortsætte det tværregionale samarbejde omkring offentlig-privat innovation.

Fortsat tværregional forankring

Alle er enige om, at de mange erfaringer og den store viden, der er samlet gennem tre år, ikke må tabes på jorden. Derfor arbejdes der for, at projektet fortsættes. Og at dette skal ske gennem en fortsat regional forankring med faste regionale repræsentanter.

I Sundhedsinnovationsudvalget i Danske Regioner sidder repræsentanter fra alle fem regionsråd.

Resultater og fremtidsperspektiver for OPI-lab præsenteret i Danske Regioner