Region Syddanmark udnævner 11 nye innovationsagenter

Efter endnu et afsluttet uddannelsesforløb i innovation og brugeruddannelse kan yderligere 11 medarbejdere i Region Syddanmark nu kalde sig innovationsagenter. På uddannelsesforløbet sidste dag, den 19. juni 2014, fik de papir på deres nye færdigheder

De 11 medarbejder bliver dermed en del af regionens korps af innovationsagenter, der kan bringe arbejdet med brugerinddragelse og innovation ind i deres daglige virke på sygehusene, i psykiatrien og på socialområdet.

Ved uddannelsesforløbets start havde deltagerne et problemfelt, en udfordring, med fra deres hverdag. Udfordringen var valgt i samarbejde med den enkelte deltagers leder.

På uddannelsesforløbets sidste dag præsenterede deltagerne de løsninger de, i løbet af uddannelsen, har arbejdet med.

Større tryghed i overgang fra børneafdeling til voksenafdeling

De to sygeplejersker Laila Bay og Dorte Heide arbejder på voksenafdelingen, som behandler patienter med svære gigtlidelser, Reumatologisk afdeling på Odense Universitetshospital. De havde i deres arbejde oplevet hvor svært det er at modtage patienter fra børneafdelingen. Altså unge med svære gigtlidelser, fordi en børneafdeling og en voksenafdeling har meget forskellige måder at møde deres patienter på, fx omkring forældrenes rolle.

Gennem inddragelse af brugerne, de unge, deres forældre og sundhedspersonalet, via interviews og observationer, kunne de to sygeplejersker konkretisere forskellene i måden de to afdelinger møder deres patienter på.

"Det var utroligt givende at komme ud og observere arbejdet. Det der med at se situationerne og opleve gud, er det sådan de gør", forklarer Laila Bay.

I workshops med alle aktørerne omkring de gigtsyge unge kunne de efterfølgende præsentere deres observationer, og de oplevede en stor interesse blandt kollegerne for at skabe større tryghed hos de unge og deres forældre i overgangen fra børneafdelingen til voksenafdelingen.

"Vi har været meget privilegerede. Vores kolleger vil gerne løse problemstillingen omkring de unge med svær gigt og skabe en god og tryg overgang fra børneafdelingen til voksenafdelingen", forklarer Dorte Heide.

Og flere af vores kolleger fik selv nogle aha-oplevelser under vores præsentation.

"Fantastisk at høre de unges meninger og holdninger til det at være ung og gigtsyg", udtalte en læge.

De næste skridt i de to sygeplejersker arbejde er at arbejde med prototyper for løsninger, som yderligere skal konkretisere hvordan sundhedspersonalet skal arbejde med de unge gigtsyge. Hvordan børneafdelingen skal forberede de unge og deres forældre og overlevere dem til voksenafdelingen. Og hvordan voksenafdelingen skal modtage og behandle de unge.

Evolutionært arbejde med innovation

Dorthe Hofman og Gitte Peitersen, Center for Misbrug og Socialpsykiatri, havde i deres arbejde oplevet at de skabte forstyrrelser. Det førte til en diskussion af ledelsens rolle.

Både ledere og medarbejdere er enige om, at arbejdet med innovation og brugerinddragelse altid skal tage udgangspunkt i et konkret behov på sygehuset, i psykiatrien eller på socialområdet. Derfor kan og må arbejdet med innovation og brugerinddragelse aldrig blive den enkelte medarbejders ansvar.

"Det er vigtigt, at ledelsen er med i hele forløbet, ellers bliver det ikke til noget. Folk skal trækkes ud af det daglige arbejde og have tid til brugerinddragelser", mener Connie Bøgebjerg, driftskonsulent på Center for Misbrug og Socialpsykiatri.

"Det er en ledelsesmæssig opgave. Lederne skal skabe rammer og rum i hverdagen, så der kan ske en evolutionært arbejde med innovation. Så de små forstyrrelser, som I skaber, fører til ændring af arbejdsgange og bedre løsninger, forklarer Mette Mollerup, udviklingskonsulent, Odense Universitets Hospital.

Information til patienter efter operation for grå stær

Når patienter er blevet opereret for grå stær, skal de selv efterfølgende dryppe deres øjne og bestille tid hos øjenlægen til kontrol. På trods af mange anstrengelser får 20 % af patienterne ikke gjort disse ting.

Sygeplejerske Carina Yvon Andersen, Øjenafdelingen, Vejle Sygehus, har sat sig for at finde en løsning på dette problem. Hun har interviewet borgere i sit eget netværk uden kontakt til Øjenafdelingen. Hun har interviewet patienter, som var færdige med deres forløb i Øjenafdelingen og patienter, som var lige ved at være færdige. Carina Yvon Andersen oplevede, at disse interview ofte kom til at handle om noget helt andet, fordi patienterne ofte havde deres tanker et helt andet sted. Endvidere har Carina Yvon Andersen observeret hvordan hendes kolleger informerer patienterne under forundersøgelsen. Dette gav anledning til en drøftelse blandt deltagerne af mundtlig kontra skriftlig information, og hvordan de ofte supplerer hinanden.

En af de øvrige deltagerne forslog at foretage læringstjek undervejs i informationen til patienterne. Spørge ind til om patienten har forstået, hvad det er, hun skal huske. Og gøre det flere gange. Diskussionen endte med, at man som sundhedsperson også må erkende, at man aldrig når de 100 %, fordi der er så mange individuelle barrierer. Men, at man selvfølgelig altid skal arbejde hen imod at mindske andelen af patienter, som ikke forstå eller husker informationen.

"Arbejde med innovation og brugerinddragelse er spændende men svært. Man er ofte på gyngende grund. Lidt som at være på orienteringsløb, mener  Carina Yvon Andersen

Målet for sygeplejersken er stadig, inden udgangen af 2014, at udarbejde et nyt og bedre informationsmateriale, som forhåbentligt nedbringer andelen af patienter, der ikke får dryppet øjne eller får bestilt kontroltid.

Netværk og videndeling bærer projekterne videre

Et vigtigt formål med den sidste uddannelsesdag er også at skabe de netværk og den vidensdeling, som skal styrke deltagernes videre arbejde med deres projekter. I netværkene kan de mødes og dele deres strukturerede erfaringer.

Ved forårets uddannelsesforløb var deltagere fra både sygehusafdelinger, psykiatrien og socialområdet.

- Vi er meget glade for at nå ud i hele regionen. Arbejdet med at tænke innovation og brugerinddragelse skal gælder alle hjørner af organisationen, forklarer projektleder Dorthe Kjerkegaard, Syddansk Sundhedsinnovation.

 

Region Syddanmark udnævner 11 nye innovationsagenter

Kontaktpersoner
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk