Den velfærdsteknologiske klynge i Region Syddanmark skaber et godt grundlag for vækst

Den velfærdsteknologiske klynge i Region Syddanmark er god til at spotte potentialerne for vækst i områder som velfærdsteknologi og sundhedsinnovation. Det viser en kvalitativ analyse fra REG X - Det Danske Klyngeakademi

Analysen baserer sig blandt andet på over 30 interviews og dialogmøder med centrale aktører omkring velfærdsklyngen.

Flere velfærdsteknologiske virksomheder

Analysen beskriver hvordan klyngen er medvirkende til, at antallet af virksomheder i klyngen vokser. Nye velfærdsteknologiske iværksættervirksomheder dukker op, eksisterende virksomheder ser nye muligheder indenfor området og større etablerede virksomheder ser klyngen som adgang til et muligt vækstmarked for afsætning af deres viden og produkter.

Klyngen har også styrker på forsknings- og videnområdet. Især fordi klyngens erhvervsliv i stigende grad får adgang til forsknings- og videnmæssige kompetencer i klyngens område og dermed mulighed for kommercialisering af ny viden.

3 anbefalinger for klyngens videreudvikling

Analysen har tre overordnede anbefalinger for klyngens videre udvikling:

  • Styrk samarbejdet i økosystemet
  • Udrul OPI og innovative offentlige indkøb
  • Skab en fælles profil for klyngen og dens økosystem

Læs hele analysen

Læs mere om Reg X - Det Danske Klyngeakademi.

 

Den velfærdsteknologiske klynge i Region Syddanmark skaber et godt grundlag for vækst