Patienters behov for digitale tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse

Ved en workshop, den 31. marts 2014, præsenterede Syddansk Sundhedsinnovation de første resultater under projektet Det Digitale Sundhedscenter. Blandt andet blev en undersøgelse af kroniske patienters behov i forhold til digitale tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse, præsenteret.

Det Digitale Sundhedscenter - en platform med digitale sundhedstilbud til borgerne

Workshoppen var en del af arbejdet under OPI-projektet "Det Digitale Sundhedscenter". Ved workshoppen deltog 18 sundhedsprofessionelle fra de tre projektkommuner, Varde, Vejle og Faaborg-Midtfyn, repræsentanter fra projektets private samarbejdspartnere, Falck og Next Stop Citizen og repræsentanter fra Syddansk Sundhedsinnovation. Endvidere deltog to konsulenter fra Steno Center for Sundhedsfremme, som faciliterede dagen.

Digital Patientuddannelse

En væsentlig del af projektet er at udvikle og implementere en Digital Patientuddannelse til borgere med KOL, type 2 Diabetes og hjertesygdom. I forlængelse af dette blev deltagerne præsenteret for resultaterne af en undersøgelse af, hvilke ønsker og behov borgere med KOL, hjertesygdom eller diabetes, har til digitale tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse.

Undersøgelsen viste, at borgere med kroniske lidelse kan grupperes i en række personprofiler, afhængigt af hvor parate de er til at tage digitale tilbud i brug. Ved at kombinere personprofilerne og deres teknologiparathed skabes profilbeskrivelser, der giver forståelse for behov, motivation og graden af tekniske færdigheder  – alt sammen noget, der skal tages hensyn til og designes hen imod i udviklingen af Det Digitale Sundhedscenter.

Det videre forløb

Med udgangspunkt i borgenes behov bidrog de sundhedsprofessionelle fra kommunerne med deres overvejelser i forhold til udfordringer og muligheder ved en fremtidig Digital Patientuddannelse.

Der arbejdes nu videre med planer for hvordan en Digital Patientuddannelse skal se ud.

Vision for Det Digitale Sundhedscenter

Visionen for projektet, Det Digitale Sundhedscenter, er at skabe et digitalt sundhedscenter, hvor borgere og kommuner i fællesskab og ved at lægge ressourcer sammen skaber sundhed og livskvalitet for borgerne. Det Digitale Sundhedscenter skal udvikle sig til en platform for nye digitale tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse til borgerne.

Patienters behov for digitale tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse

Kontaktperson
SDSI
IT-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk