Nu starter brugertest af vagtstue, sengestue og medicinrum i det kommende psykiatrisygehus i Vejle

I maj og juni måned 2014 tester psykiatriens brugere – primært medarbejderne – fuldskala, 1:1-modeller, af de mest afgørende funktioner i den kommende psykiatriske afdeling i Vejle. Det er bl.a. vagtstue, gangarealer, sengestue og medicinrummet. Det sker med simulationsforløb med henblik på at optimere arbejdsflow og patientoplevelsen.

Testforløb sikrer optimalt byggeri

For at sikre optimalt byggeri af den kommende psykiatriske afdeling i Vejle, der bygges i et offentlig-privat partnerskab, testes rumstørrelser, indretningsdesigns, arbejdsgange og funktioner sammen med medarbejdere fra flere faggrupper. Der gennemføres simulationsforløb, så arbejdsflow, sikkerhed og patientoplevelsen bliver bedst mulig.

Et tværfagligt team fra Syddansk Sundhedsinnovation tilrettelægger og gennemfører processen og vil løbende give en række anbefalinger eller konkrete indretningsforslag videre til den private part, Team OPP, der vandt udbudsrunden og dermed får ansvar for byggeriet.

Brugerproces belyser dilemmaer, fordele og ulemper ved en bestemt indretning eller rumfordeling med en langt højere detaljeringsgrad, end ved blot at kommentere på en plantegning eller rumskema. Ved at opbygge og teste eksempelvis et medicinrum, får man mulighed for at synliggøre den ’tavse’ viden, som medarbejderne har omkring deres arbejdsprocesser. Man får på en betydeligt mere virkelighedsnær måde indsigt i de eventuelle sikkerhedsmæssige udfordringer i form af blinde vinkler, uhensigtsmæssig placering af installationer m.m. Og man kan skabe bedre løsninger på stedet – sammen med brugerne.

Optimering af arbejdsflowet vil også omfatte rengøring og de øvrige servicefunktioner, som tilbudsgiver vil have mere direkte interesse i at teste og tilpasse netop dette hospital.

Læs mere.

 

Nu starter brugertest af vagtstue, sengestue og medicinrum i det kommende psykiatrisygehus i Vejle

Kontaktperson