Oplevelsesdesign tænkes ind i byggeriet af de nye psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark tænker oplevelsesdesign ind i de nye byggerier af psykiatriske afdelinger. De nye redskaber, fx etablering af døgnrytme-lys på alle psykiatriske afdelinger i regionen, skal samlet set forbedre behandlingsforløbene for patienterne, idet døgnrytmelys understøtter behandlingen

Region Syddanmark implementerer flere initiativer i den kommende tid. Regionen har afsat ca. 30. mio. kr. til forskningsprojektet "Lys i psykiatrien", der består af tre elementer:

  • Etablering af døgnrytme-lys på alle psykiatriske afdelinger i regionen
  • Forskningsprojekt om effekterne af døgnrytme-lys
  • Udviklingsprojekter om afprøvning af dynamisk lys.

Læs mere.

 

Oplevelsesdesign tænkes ind i byggeriet af de nye psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark