OPIguide.dk promoveres på Velfærdens Innovationsdag 2014

På Velfærdens Innovationsdag, den 23. januar 2014, har OPI-Lab en session. Her promoverer de OPIguide.dk. Hovedbudskabet er, at OPI-guiden er vejen til et succesfuldt OPI-samarbejde. Den guider parterne med viden og værktøjer udenom de udfordringer, der kan opstå i et OPI-samarbejde.

Alt for mange OPI projekter lykkes fortsat ikke i deres forsøg på at løse de udfordringer som velfærdssamfundet står overfor. Det var baggrunden for, at OPI-Lab lancerede den virtuelle OPIguide.dk i slutningen af august 2013.

OPIguide.dk understøtter en professionalisering af Offentlig-Privat Innovationssamarbejde, så fremtidens OPI-projekter når i mål og bidrager til privat vækst og øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor.

Session om perspektiverne i innovationssamarbejdet

Vær med på sessionen når innovationsaktørerne sætter perspektiverne i innovationssamarbejdet på dagsordenen, og introducerer opiguide.dk – et interaktivt værktøj med viden, målrettede værktøjer og udbytterige cases.

OPIguide.dk giver dig løsningen på, hvordan du professionelt gennemfører OPI. Ved hjælp af læringer fra konkrete OPI-projekter og guidens praksisnære værktøjer klæder vi dig på til at komme godt i gang med samarbejde på tværs af sektorer.

Tilmeld dig Velfærdens Innovationsdag 2014

Velfærdens Innovationsdag består af fælles oplæg i plenum, temasessioner formiddag og eftermiddag med en bred vifte af emner og et løsningsgalleri med 50 konkrete velfærdsløsninger. Du kan altså sammensætte og skræddersy din dag, så den passer til dit behov og dine ønsker.

OPIguide.dk promoveres på Velfærdens Innovationsdag 2014