OPIGUIDE.DK og fem centrale OPI-værktøjer blev præsenteret på seminar i Forskerparken

Godt 40 deltagere fra kommuner, private virksomheder og regionen var mødt op til OPI-seminar i Forskerparken, Odense. Her blev de introduceret til fem centrale OPI-værktøjer, som letter arbejdet med offentlig-privat innovation (OPI).

Efter en introduktion til OPIGUIDE.DK blev de fem OPI-værktøjer præsenteret og sat ind i konkrete sammenhænge.

Kort om de fem værktøjer

  • OPI Parathed. Dette værktøjet er udviklet til at hjælpe den offentlige part med at sætte fokus på områder, hvor man skal være særlig opmærksom, når man laver udviklingssamarbejder med private virksomheder.
  • OPI Screenings værktøjet støtter de offentlige og private parter i at vælge den bedste løsning med det største potentiale.
  • OPI Modelaftaler er juridiske modelaftaler, der sikrer at udbudsregler overholdes, de regulerer rettigheder til løsninger og de letter den administrative udfordring ved at etablere samarbejdet.
  • OPI Business Case værktøjet støtter OPI-projekter i at foretage beregninger over de samlede økonomiske konsekvenser for kommunerne og regionerne ved at investere i nye velfærdsteknologiske løsninger.
  • OPI Effektmåling værktøjet bruges til at identificere, hvad der er projektets effekter, og hvordan de kan måles.

Deltagerne viste stor interesse for hvordan OPI-værktøjerne anvendes i konkret arbejde med offentlig-private innovationssamarbejder.

Både OPIGUIDE.DK og OPI-værktøjerne opfattes som brugervenliglige og en hjælp i arbejdet med offentlig-privat innovationssamarbejde..

OPIGUIDE.DK og fem centrale OPI-værktøjer blev præsenteret på seminar i Forskerparken

Kontaktperson