Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) - Evaluering af erfaringer med OPI på velfærdsområdet

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har evalueret erfaringerne med otte innovationspartnerskaber, som viser, at potentialerne er til stede, men især for de offentlige parter lader de positive resultater vente på sig. Det syddanske projekt, Sår-i-syd, får en god evaluering.

Rapporten evaluerer erfaringerne med otte offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI), der har haft fokus på at udvikle innovative produkter og processer eller teste eksisterende løsninger på fire centrale velfærdsområder: sundhedsområdet, ældreområdet, undervisningsområdet eller daginstitutionsområdet. Evalueringen har undersøgt, hvilke faktorer der bidrager til henholdsvis mere eller mindre vellykkede OPI projekter. Der er derfor både blevet inddraget samarbejder, der repræsenterer gode og mindre gode erfaringer.

Sår-i-syd

Et af de otte OPI-projekter er projektet Sår-i-Syd, hvor Sygehus Sønderjylland, fire sønderjyske kommuner og den private aktør Dansk Telemedicin har udviklet telemedicinsk sårvurdering, der muliggør, at hjemmesygeplejersker kan kommunikere med medicinske eksperter via mobilen, med det formål at forebygge indlæggelser og amputationer.

Generelt får Sår-i-syd en god evaluering. Den anvendes i dag i alle kommuner i Region Syddanmark, ligesom den telemedicinske løsning fra Sår-i-syd er blevet videreført i et stort nationalt projekt, hvor alle regioner og kommuner har mulighed for at anvende løsningen.

Sår-i-syd, har medført helt nye måder at organisere arbejdet på og har ført til udviklingen en ny webbaseret database, hvortil informationer kan uploades via mobiltelefon med kamera. Projektet har ført til ny viden om arbejdsgange, udvidet netværk/kontakter, branding af område, adgang til nyt marked/segment, nye projekter/partnerskaber.

Læs mere.

Læs hele evalueringsrapporten.

 

 

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) - Evaluering af erfaringer med OPI på velfærdsområdet