Offentlige indkøb som driver for innovation

Regionens indkøbsafdeling og Syddansk Sundhedsinnovation samarbejder om at gøre offentlige indkøb i regionen til en driver for innovation. Ved en fælles workshop, den 17. september 2014, var 20 medarbejdere samlet for at tænke brugerinddragelse og innovation ind i indkøb og udbud.

Indkøbsafdelingen indkøber hvert år varer og tjenesteydelser for ca. 8 mia. kr. Og indkøbsafdelingen arbejder hele tiden på at sikre de rigtige aftaler for de rigtige varer og tjenesteydelser til den rigtige pris.

Fælles indkøbsmedarbejder bygger bro

Brugerinddragelse og innovation er en af mulighederne for at tænke nyt, når det gælder indkøb i bred forstand. Derfor har Indkøbsafdelingen og Syddansk Sundhedsinnovation et tæt samarbejde. Samarbejdet udmøntede sig blandt andet i, at man i marts 2013 i fællesskab ansatte en indkøbs- og projektmedarbejder, der skal medvirke til at bygge bro mellem Syddansk Sundhedsinnovation og regionens indkøb med det formål at gøre offentlige indkøb til en driver for innovation

Ved den fælles workshop deltog 20 medarbejdere på tværs af indkøb og innovation. Udbudsjurister, indkøbere, innovationskonsulenter og OPI-specialister drøftede ideer til mulige samarbejdsområder.

Brugerinddragelse og innovation - Indkøb og kontrakter

Der blev ideudviklet omkring potentialer og mulige samarbejdsfremmende aktiviteter under fire fokusområder: Brugerinddragelse, dialog med markedet, klar til indkøb+udbud og innovation i kontrakter.

Samarbejdet fortsætter og udvides løbende med blandt andet deling af relevante dokumenter, fx indkøbsafdelingens udbudsplan og videndeling.

Første skridt på denne vej er videnskick, den 2. oktober 2014, hvor to indkøbere og en udbudsjurist vil fortælle hvordan udbudsprocessen foregår i Regiion Syddanmark.

Offentlige indkøb som driver for innovation

Kontaktperson