Offentlig-Privat Innovation – et arrangeret ægteskab med succes

Nye metoder til innovativt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder lover godt for et øget samarbejde mellem de tidligere umage parter. Nye relationer erstatter leverandør- og aftagerbegreberne med det formål at skabe udvikling og forandring.

På videnskonferencen om OPI-Offentlig-Privat Innovation den 28. oktober 2014 i København, mødtes 76 praktikere, erhvervsfolk og politikere for at debattere hvordan flere års ambitiøs satsning på Offentlig Privat Innovation – OPI, stimulerer samarbejdet mellem offentlige og private aktører – til gavn for borgerne. De mange forskellige deltagere var enige om, at OPI er en central metode til at sikre fortsat udvikling af det danske velfærdssamfund, selv i tider med stramme budgetter.

Et succesfuldt arrangeret ægteskab mellem umage parter

Pia Gjellerup, centerleder, Center for Offentlig Innovation, holdt en inspirerende åbningstale. Hun talte ud fra tesen om, at Offentlig-Privat Innovation har karakter af et arrangeret ægteskab. Det arrangerede består i, at andre parter og temaer end de to centrale aktører er i spil. Politikerne kræver effektiviseringer og stramme budgetter der holder, borgerne har fokus på varme hænder og individuelle løsninger og fagforeningerne er på banen med, at deres medarbejdere i forvejen løber alt for hurtigt,

De fleste er dog enige om, at samarbejde er vejen frem. Og Pia Gjellerup lagde vægt på, at OPI ikke er et quickfix, når det handler om at skabe mere for mindre. Med snarere giver retning for udvikling, der ikke er til at komme udenom. Og at det handler om det lange seje træk, før vi for alvor kommer til at se de store effekter.

Det går for langsomt

Pia Gjellerup kom også ind på det argument man ofte hører om, at det går for langsomt. Hendes svar er, at OPI er ligesom læring, en langsom men fremadstræbende proces. Alle aktører og interessenter er forpligtet til at følge med og lære af de resultater, som løbende opstår. Det stiller så krav til de ansvarlige for OPI-projekterne om at kommunikere deres projekter og de resultater, der opstår, så alle kan høste erfaringerne.

- ”Lad ikke det bedste blive det godes fjende,” som Pia Gjellerup formulerede det.

For Pia Gjellerup er der en central pointe i at sætte noget klogt i gang, som OPI er. Og hvis de deltagende parter – det offentlige og det private gennem dialog kan finde ind til en gensidig tillid, så kan parterne i ægteskabet også komme til at elske hinanden

Offentlige indkøb som driver for innovation

Den efterfølgende paneldiskussion og dialog med deltagerne kom hurtigt til at dreje sig om vigtigheden af at gøre offentlige indkøb til en driver for OPI.

Det offentlige Danmark, sygehuse og kommuner, indkøber hvert år varer og tjenesteydelser for omkring 290 milliarder kroner – hos private leverandører. Og indkøbsafdelinger over hele landet arbejder hele tiden på at sikre de rigtige aftaler for de rigtige varer og tjenesteydelser til den rigtige pris. Det gør indkøb til en vigtig indgang for at bringe OPI-metoderne i anvendelse.

Kom ind i kampen

Direktør for Syddansk Sundhedsinnovation, Diana Arsovic Nielsen, betonede vigtigheden af det delte ansvar. Den offentlig og private part deler både ansvar og risiko. Ifølge Diana A. Nielsen hjælper OPI-metoderne parterne med at håndtere nogle af de udfordringer og fordomme, der er ved samarbejdet – kulturelle forskelle, forankring og jura. Dermed sættes der ord på de eventuelle risici ved et OPI-samarbejde, og dermed minimeres risici.

- ”Vi er i gang, så kom ind i kampen,” inviterede Diana Arsovic Nielsen.

Bliv venner med konkurrenten

Jens Lunn fra Falck Hjælpemidler har i sine OPI-projekter oplevet styregrupper på 20 personer og kvaler med at finde testpersoner. Han opfordrede til OPI-projekter med kort løbetid og dermed mindre risiko. Falck Hjælpemidler er kommet gennem tragten eller ”dødens gab”, som nogen kalder overgangen fra et projekt på tegnebrættet til produktion/drift, ved hjælp af konsortier og strategien med at holde sig venner med konkurrenterne.

Svend Vitting Andersen, direktør i virksomheden Pallas Informatik A/S, som leverer fleksible it-løsninger, kunne berette om, hvordan hans virksomhed gennem 30 år har samarbejdet med det offentlige. Som med al god forretning handler det ifølge Svend V. Andersen om at finde markedspotentiale og at lære at tale de offentlige beslutningstageres sprog.

- Lad os dele viden om de gode projekter og inddrage de professionelle uddannelsesinstitutioner, for via dem får vi entusiasmen ind," mente Svend V. Andersen.

Svend V. Andersen konkluderede dagen på sin helt egen måde, idet han beskrev hvordan samarbejde med det offentlige kræver benarbejde og tålmodig kapital.

- ”For hvert ægteskab, skal man sende 100 kærestebreve for at lære hinanden at kende og få en dialog i gang. Når gensidig tillid er etableret kan man måske komme til at elske hinanden,” forklarede Svend V. Andersen.

OPI til fællesskabets bedste

OPI handler om, at offentlige og private aktører sammen kan udvikle nye og bedre velfærdsteknologiske løsninger, forbedrede arbejdsgange og services til gavn for borgeren, driften på sygehuse og i kommuner og skabe vækst i erhvervslivet.

Deltagerne var enige om, at OPI er kommet for at blive. Og at det er vigtigt at styrke videndeling på tværs ved sådanne arrangementer, hvor man kan diskutere udfordringer og finde perspektiver i fællesskab.

- ”OPI er et middel til at udvikle løsninger til det fælles bedste,” Karsten Uno Petersen, regionsrådsmedlem og formand for Innovationsudvalget i Region Syddanmark

------------------

FAKTA - ”OPI-lab, Laboratorium for offentlig-privat innovation”

Det tværregionale projekt ”OPI-lab, Laboratorium for offentlig-privat innovation” har igennem fem demonstrationsprojekter samlet erfaringer og viden om offentlig-privat innovationssamarbejde. Det har resulteret i den frit tilgængelige interaktive OPIguide.DK. OPIguide.DK er et interaktivt værktøj med viden, en procesguide, målrettede værktøjer og illustrative cases, som understøtter en professionalisering af Offentlig-Privat Innovationssamarbejde, så fremtidens OPI-projekter når i mål og bidrager til privat vækst og øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor.

Følg med i det store tema om offentlig-privat-innovationssamarbejde på DenOffentlige.dk

Offentlig-Privat Innovation – et arrangeret ægteskab med succes

Kontaktperson
SDSI
Konsulent
Linda Justi
+45 2920 1187
linda.justi@rsyd.dk