Nye fundingmuligheder med EU INTERREG programmer for 2014-2020

Erhvervsstyrelsen informerede om samarbejde om innovation og bæredygtigudvikling i EU og nye INTERREG programmer i 2014-2020.

Tirsdag den 4. november 2014 var Syddansk Sundhedsinnovation inviteret til at deltage i Erhvervsstyrelsen informationsdag om samarbejde om innovation og bæredygtigudvikling i EU og de nye INTERREG programmer for 2014-2020.

Regional Telemedicine Forum finansieret af INTERREG midler

Region Syddanmark, ved Syddansk Sundhedsinnovation og Odense Universitetshospital var i perioden 2010-2013 partnere i og projektledere for EU-projektet Regional Telemedicine Forum (RTF), der var finansieret af et tidligere INTERREG program. EU-projektet Regional Telemedicine Forum identificerede i perioden 2010-2013 best practices og udvekslede erfaringer på tværs af ni europæiske regioner. Resultatet var udvikling af et sæt Good Practice Guidelines og anbefalinger, der skal stimulere udvikling og implementering af telemedicinske løsninger.

Erhvervsstyrelsen fremhævede Regional Telemedicine Forum (RTF) som et eksempel på et vellykket INTERREG-projekt. Og SDSI var på den baggrund inviteret for at præsentere sine konkrete erfaringer med det at drive og gennemføre et projekt finansieret af INTERREG-midler. SDSI kunne præsentere de krav, der skal opfyldes for at søge og modtage INTERREG midler; de krav der er til selve projektet, herunder den løbende afrapportering. De fremmødte deltagere fik dermed mulighed for at høre om konkrete erfaringer fra programmet og høre om hvordan et konkret projekt, som har modtaget midler, kan se ud.

- ”INTERREG er et godt sted at søge finansiering. Kravene er store, men med en struktureret tilgang er det absolut overkommeligt. Og vi i Syddansk Sundhedsinnovation er altid klar med sparring og rådgivning”, udtaler Christina E. Wanscher, Syddansk Sundhedsinnovation.

Indholdet i de nye INTERREG-programmer

I løbet af dagen, som blev afholdt af Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner og Naturstyrelsen, fortalte de forskellige INTERREG-kontorer om de nye programmernes indhold, rammer og støttemuligheder.

Informationsdagens fokus var på de tværnationale programmer for Nordsøen og Østersøen (INTERREG 5B) samt INTERREG 5 Europa. Præsentationerne blev efterfulgt af gennemførte projekter fra INTERREG 4 B og C.

Nye fundingmuligheder med EU INTERREG programmer for 2014-2020

Kontaktperson