Mere liv mellem stuerne

Projektet Livet mellem stuerne er i fuld gang. Projektet skal gøre hospitalets gangarealer, venteområder og opholdsrum mere indbydende og inviterende. Ved en workshop den 4. november 2014 blev flere ugers feltstudier og spørgeskemaundersøgelser fulgt op af intensiv idégenerering.

50 deltagere, primært sundhedspersonale fra de syv deltagende afsnit, men også fra de deltagende virksomheder og samarbejdspartnere, var aktive i at afdække oplevelsen af at være patient på de syv afsnit.

Ude og hjemme

Deltagerne blev delt i grupper og sendt på feltstudier på afsnittene. Første stop var på et afsnit, hvor ingen i gruppen selv arbejder til dagligt. Dermed kunne fremmede øjne kigge på afsnittet og videregive oplevelsen af at være patient på der. Deltagerne tog udgangspunkt i en række beskrivelser af fiktive gennemsnitlige patienter (personaer), som tovholderen på hvert afsnit havde indsamlet og forberedt til dagen. Deltagerne efterlod deres kommentarer om, hvordan deres personaer oplevede at ankomme til afsnittet og befinde sig på gangene samt i ophold- og venterummene.

I anden del af workshoppen vendte medarbejderne ”hjem” til deres eget afsnit. Sammen med en virksomhedsinteressent og/eller en samarbejdspartner kom gruppen med idéer til, hvordan afsnittet kunne indrettes, så det ville tilgodese afsnittets personaer bedst muligt. Her var kommentarerne fra ’de fremmede øjne’ en vigtig inspirationskilde.

Som afslutning på workshoppen, kom hvert afsnit med konkrete bud på indretning. I arbejdet tog grupperne stilling til, hvordan deres idéer ville påvirke dels patienternes oplevelser, dels personalets arbejdsgange.

- ”Det var dejligt at se så mange engagerede medarbejdere og interessenter kaste sig over at skabe resultater i form af konstruktive forslag, som skaber nogle miljøer, hvor patienter og pårørende kan føle sig set og hørt”, forklarer Kristine Kjærsig, innovationskonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation

Samarbejdspartnere

Blandt interessenterne var der deltagelse af Philips, Gabriel, TEKO, Aalborg Universitet, Patienthotellet, Projektorganisationen Nyt OUH, Facility Management og selvfølgelig Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV med Mette Mollerup som Syddansk Sundhedsinnovations samarbejdspartner.

 

Mere liv mellem stuerne

Kontaktpersoner
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk