Mere liv mellem stuerne på Odense Universitetshospital

Odense Universitetshospital sætter gang i projektet "Livet mellem Stuerne". Projektet har fokus på at gøre hospitalets gangarealer, venteområder og opholdsrum mere indbydende. Både patienter, pårørende og medarbejdere inddrages i arbejdet.

Ved et opstartsmøde, den 25. august 2014, deltog 30 medarbejdere fra de deltagende sengeafsnit og ambulatorier. Herudover deltog medarbejdere fra blandt andet Patienthotellet, Hygiejneorganisationen og Enheden for Nyt OUH.

Patientoplevet kvalitet gennem brugerinddragelse 

I de kommende måneder vil medarbejdere fra Syddansk Sundhedsinnovation foretage feltstudier, dvs. observere dagligdagen i sengeafsnit og ambulatorier og interviewe patienter, pårørende og medarbejdere. 

Gennem brugerinddragelsesprocessen udvikles ideer til forbedring af gangarealer, venteområder og opholdsrum, og de bedste ideer testes efterfølgende i living labs. Den indsamlede viden og resultaterne af tests bruges som baggrund for en designmanual.

Mere liv mellem stuerne på Odense Universitetshospital

Kontaktperson
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk