Medarbejderne gav ny viden om den bedst mulige indretning af det ny Akutcenter FAM i Sønderjylland

Sygehus Sønderjyllands nye Akutcenter FAM, med den Fælles Akutmodtagelse, flytter til nye lokaler i løbet af efteråret 2014. Feltarbejde i de gamle FAM lokaler, brugermøder og frem for alt workflow-test i de nye lokaler inden indflytning, førte til en bedre udnyttelse af lokalerne i det nye Akutcenter FAM

Samarbejde om optimal indretning af nyt Akutcenter FAM

For at sikre, at patienter og pårørende får den bedst mulige oplevelse og medarbejderne de bedst mulige arbejdsbetingelser inviterede centerledelsen, Akutcenter FAM på Sygehus Sønderjylland, Syddansk Sundhedsinnovation til et samarbejde om test af arbejdsgangene i de kommende FAM-lokaler.

Ved på denne måde at invitere medarbejderne til selv at teste deres kommende hverdag og komme med løsninger kan man forbygge frustrationer blandt medarbejdere og sikre, at arbejdet fungerer bedst muligt, når man flytter ind i nye lokaler, hvor patienterne strømmer ind fra dag ét.

Feltarbejde, brugergrupper og test

Gennem feltarbejde i det nuværende FAM på Sygehus Sønderjylland, gennem brugermøder med centrale medarbejdere blev det klart, hvilke konkrete forhold, der var behov for at teste i de nye FAM lokaler.

Inden indflytning blev op til 30 medarbejdere fra hele sygehuset samlet til to testaftener. Her fik alle roller som personale, patienter og pårørende, således at workflowet i modtagelsen af akutte patienter kunne testes så realistisk som muligt.

Øvelsen gav anledning til intense og konstruktive diskussioner og også indsigt hos medarbejderne. For eksempel indsigt i hvor vigtigt det er at undgå, at de ledende personer i akutcentret skal fare rundt for at få fat på de rette personer, uanset om det er en bioanalytiker, der skal tage blodprøver eller en speciallæge.

Testene førte blandt andet til, at modtagelsen af alle patienter samles i et mere centralt område end tiltænkt, hvilket skaber et større patientflow fordi patienterne skal transporteres mindre og vente mindre. Herved kan personalet arbejde mere effektivt. Forløbet var dermed også med til at forebygge eventuelle frustrationer hos medarbejderne i forbindelse med flytningen til de nye lokaler.

Tilfredshed med forløbet hos Sygehus Sønderjylland

Syddansk Sundhedsinnovation har nu afleveret den afsluttende rapport over forløbet af feltarbejdet, brugergrupper og testforløb til Sygehus Sønderjylland. Rapporten angiver en række anbefalinger til hvilke forbedringer, der kan medvirke til at skabe bedst mulig sammenhæng mellem rammer og behandling, til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere.

FAM ledelsen på Sygehus Sønderjylland udtaler, at samarbejdet med Syddansk Sundhedsinnovation har været en meget stor hjælp. De fysiske rammer har ligget fast, men ved inddragelse af vores personale og deres evne til kreativt at omsætte viden og erfaring, har vi fået genereret ny viden, så vi kan udnytte de fysiske rammer bedst muligt.

Vi har gennem test af patientforløb fået afgørende viden om, hvordan vi bedst kan organisere modtagelsen af akutte patienter (og hvad vi skal undgå), f.eks. placering af flowmaster, læger og hvilke rum, som er bedst placeret i forhold til de forskellige opgaver.

- Vi har opdaget ting, vi ikke kunne vide på forhånd - 

udtaler Helle Overgaard, centerleder, Akutcenter FAM, Sygehus Sønderjylland.

Medarbejderne gav ny viden om den bedst mulige indretning af det ny Akutcenter FAM i Sønderjylland

Kontaktpersoner
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk

SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk