Konference 17.11.2014: Sundheds-it og telemedicin på danske sygehuse – Hvad virker og hvordan får vi patienterne med?

De danske sygehuse skal i de kommende år foretage store investeringer i sundheds-it, herunder medicinske teknologier og telemedicin. En national konference, den 17. november 2014, søger svar på det store spørgsmål: Hvordan skal opgaverne løses så det bliver til gavn for både patienter, klinikere og hospitalerne som helhed.

Konferencen vil fokusere på tre temaer under titlen “Sundheds-it og telemedicin på danske sygehuse – virker det og hvordan får vi patienterne med?”

De tre temaer er:

  • Implementering og organisationsudvikling – gode erfaringer med at gå fra pilotprojekt til drift
  • Evaluering af medicinsk teknologi, sundheds-it og telemedicin – Hvad findes der af gennemførte undersøgelser, som viser hvad der virker og ikke virker – og hvad siger undersøgelserne?
  • Patient-/brugerinddragelse i udvikling og implementering af nye løsninger og innovativ teknologi.
Konference 17.11.2014: Sundheds-it og telemedicin på danske sygehuse – Hvad virker og hvordan får vi patienterne med?