Kick off på "Foden under eget køkkenbord"

150 medarbejdere og ledere fra Svendborg Kommune var, den 9. september 2014, mødt op i Forskerparken, Odense til Kick Off på ”Foden under eget køkkenbord”. Projektet sætter over 3 år fokus på at sikre øget brugerinddragelse og optimering af måltidsoplevelsen på kommunens 17 plejecentre. Deltagerne fik blandt andet inspiration fra Hjernemadsen til at tænke kreativt omkring sanser og stimuli så de initiativer, der sættes i gang bliver til glæde for den enkelte ældre borger.

Formålet med dagens Kick Off var at få skabt motivation og indsamlet deltagernes inputs til nye idéer, der kan forme det videre udviklingsarbejde i projektet. Arrangementet fandt sted i Syddansk Sundhedsinnovations inspirerende og åbne faciliteter i Forskerparken, Odense. Her inviterer rammerne til kreativ tænkning, åbent samarbejde og brugerinddragelse.

Janeke Espensen, afdelingschef for Plejecenter Vest, Svendborg Kommune, åbnede dagen med ønsket om:

- "at det er ude i den enkelte boenhed, hos beboerne, at det skal aftales konkret hvad ”Foden under eget køkkenbord” skal fokusere på hos dem”.

Og projektleder Maria Bernhard Rudbæk fulgte op med en pointering af, at der løbende skal drages nytte af de erfaringer, der gøres i projektet. Derfor er projektet opdelt i fire faser. Første fase starter nu med tre udvalgte plejecentre. De erfaringer der gøres i fase 1 bringes med over i de følgende tre faser på de øvrige plejecentre. På den måde vil projektet løbende udvikle sig.

Antropologisk undersøgelse af dagligdagen omkring måltidet

Forud for Kick Off har medarbejdere fra Syddansk Sundhedsinnovation gennemført en antropologisk undersøgelse, der gennem interviews, observationer og fotodagbøger har sat ord og billeder på hvordan hverdagen omkring måltidet ser ud – for en objektiv person udefra.

Der tegner sig et billede af et inspirerende ”måltidsmiljø” med engagerede medarbejdere, som skaber en varm og hjemlig atmosfære på plejecentrene. Der er blandt andet fokus på ernæringsrigtig kost, at skabe hyggelige rammer og at efterkomme individuelle ønsker. Men der er også områder, hvor der kan skabes forbedringer. Eks. muligheden for at måltiderne får et kulinarisk fokus, at støj og trafik omkring måltidet mindskes, at arbejde for en højere grad af imødekommenhed i forhold til individuelle ønsker, og at involcere beboeren med udgangspunkt i personlige ønsker.

”Jeg elsker brændende kærlighed, det bestiller jeg altid på min fødselsdag. Hele min familie var her og vi havde hele spisestuen om eftermiddagen. De fik kun eftermiddagskaffe…. Jeg kunne godt ønske de kunne spise med”, Citat – fra en beboerprofil omkring individuelle ønsker.

Hjernemadsen

Den kendte hjerneforsker og foredragsholder Peter Lund Madsen, forklarede blandt andet baggrunden for, at det er en virkelig god ide at inddrage de ældre og demente omkring måltidet.

Måltidssituationen er nemlig karakteriseret ved, at det stimulerer sanser og hukommelse samtidigt med, at måltidet lever op til mennesket grundlæggende behov for socialt samvær.

Gennem især lugtesansen er måltidet en direkte adgangsvej til de ældres bevidsthed. Vi kender det alle. Hvordan en bestemt lugt kan føre os direkte tilbage til en bestemt situation - gymnastiksalen på skolen eller netop måltiderne gennem et langt liv. Og dermed bliver måltidet også erindringsstimulerende.

Ved at inddrage og aktivere de ældre i måltidsoplevelsen opnår man altså noget af det vigtigste i omsorgen for ældre medborgere - at stimulere deres sanser og hukommelse gennem situationer, der er en grundfæstet del af menneskelivet - måltidet.

Deltagernes input til det videre forløb

Om eftermiddagen var det tid for en workshop, hvor deltagerne bidrog med deres inputs til det videre udviklingsarbejde i projektet. 9 grupper á 15 deltagere arbejdede i workshoppen med idéudvikling med udgangspunkt i en borgerprofil. Resultatet blev forskellige idéer, som blev visualiseret gennem en prototype. Eksempelvis fremkom der idéer til et individuelt brugerårshjul, som systematiserer brugerinvolveringen med udgangspunkt i årstiderne. En anden idé var et mobilt landbrug i form af en mobil kasse, hvor der kan dyrkes forskellige ting.

Kick off på "Foden under eget køkkenbord"

Kontaktperson
SDSI
Specialkonsulent
Carina Lykke Johannessen
+45 3050 7525
Carina.Lykke.Johannessen@rsyd.dk