Japanske Fuji Machines afprøver support robot på Odense Universitetshospital og i Odense Kommune

Fuji Machines nyudviklede velfærdsteknologiske robot, en såkaldt ”Support Robot”, bliver i dagene, den 25.-29. august 2014, brugertestet på Odense Universitetshospital og i Odense Kommune.

Baggrunden for samarbejdet mellem Fuji Machines og Odense Universitetshospital og Odense Kommune er, at Fuji Machines og Odense Velfærds Konsortium (bestående af Odense Kommune, Syddansk Sundhedsinnovation, Udvikling Fyn, Accelerace Management og Illuminaut) har indgået en omfattende treårig samarbejdsaftale, der bringer det japanske firma til Odense.

Aftalen omfatter blandt andet et forløb, hvor sundhedspersonale på Neurologisk Afdeling og Geriatrisk Afdeling på OUH brugertester robottens brugervenlighed og giver direkte feedback til Fuji Machines. På samme måde testes robotten på Kragsbjergløkke Plejehjem i Odense.

Brugerinddragelse i Syddansk Sundhedsinnovation

Forud for brugertesten mødtes sundhedspersonalet fra OUH og Kragsbjergløkke Plejehjem med Fuji Machines i Syddansk Sundhedsinnovations testfaciliteter i Forskerparken, Odense.

Her blev de både introduceret til robotten og de medarbejdere hos Fuji Machines, som de skal samarbejde med i testforløbet. Og frem for alt fik de mulighed for at øve sig i at betjene robotten.

Sundhedspersonalet er vigtige aktører. De sidder inde med stor viden om borgernes og patienternes behov i hverdagen, viden som er af stor værdi for den private part, japanske Fuji Machines.

Hjælpemiddel til ældre og handicappede

Robotten er et hjælpemiddel til ældre og handicappede, der har brug for støtte til at rejse sig og stå og gå. Robotten skal sikre brugeren større mobilitet, og samtidig reducerer den fysisk belastning hos plejepersonalet.

Læs mere på odense.dk.

Japanske Fuji Machines afprøver support robot på Odense Universitetshospital og i Odense Kommune

Kontaktperson