Intelligent hospitalslogistik videreudvikles i dialog med brugerne

Projektet, der skal udvikle intelligente lager- og logistiksystemer til fremtidens sygehuse, går nu ind i fase 2. Testanlægget på Hvidovre Sygehus skal videreudvikles i dialog med brugerne, så det lever op til behov omkring kapacitet, brugervenlighed og frem for alt hygiejne.

Nyt OUH forberedes til OUH

Intelligent Hospitalslogistik tænkes ind i projekteringsfasen af Nyt OUH. Den helt centrale udfordring er, at de strenge hygiejnekrav på et sygehus skal efterkommes.

IHL er udviklet til installation i lagertårne, som etableres bag væggene på hospitalet. Her lagres tøj, mad, medicin, instrumenter, udstyr osv. Lagertårnene er integreret med et elektronisk styresystem, som personalet har personlig adgang til, eksempelvis via en tablet, så sygeplejersken kan bestille de ting, afdelingen har brug for.

Efter bestilling sætter systemet robotter i gang inde i højlagertårnet, som via et skinnesystem kører rundt for at finde og samle alle de ting, der er bestilt. Der er maksimalt 25 meter at gå til en af lagertårnets udleveringsskakte, hvorfra der kommer en kasse ”ud af væggen” med alle de ting, sygeplejersken har bestilt, for højst fem minutter siden.

Læs mere om IHL-projektet.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

SDSI deltager i projektet og arbejder på nuværende tidspunkt med en Business Case på konceptet, der synliggør hvilke kvantitative og kvalitative gevinster og udgifter hospitaler får ved at vælge dette logistik-koncept.

Visionen er, at det første fuldskala IHL-anlæg om få år realiseres i Region Syddanmark og på et eller flere af de andre nye supersygehuse, der bygges i Danmark de kommende år

Intelligent hospitalslogistik videreudvikles i dialog med brugerne

Kontaktperson