Integrated Care åbnet i Odense

Forsøgsprojektet Integrated Care i Odense Kommune er gået i drift og blev åbnet den 8. september 2014. Integrated Care skal skabe betingelser for, at de praktiserende læger, sygehusene og Odense Kommune kan arbejde endnu tættere sammen, så borgere og patienter oplever sammenhængende patientforløb i deres møde med sundhedsvæsenet.

Integrated Care omfatter tværsektorielt samarbejde om borgere med stress, angst og depression samt ældre medicinske patienter. Projektet er et frikommuneforsøg mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og 46 praktiserende læger.

Projektet er nu i drift, så de praktiserende læger i Odense Kommune, kommunes sundhedspersonale, Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital og Psykiatrien i Odense fremover samarbejder via en fælles it-handleplan.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle i projektet

Syddansk Sundhedsinnovation får ansvaret for it-understøttelse af flere af projektets indsatsområder. 

Syddansk Sundhedsinnovation har blandt andet haft til opgave at levere Shared Care platformen, som giver både sundhedspersonalet adgang til data og borgerne adgang til deres egne data. 

Læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside.

Få mere information om projektet på projektets hjemmeside www.integratedcare.dk.

Integrated Care åbnet i Odense