Inspiration til fornyelse af den offentlige sektor

Nationale politikere, med Margrete Vestager i spidsen, lokale politikere, ledere og medarbejdere i den offentlig sektor var, den 12. maj 2014, samlet i Kolding. Her drøftede de konkrete innovative tiltag, som kan inspirere til at forny den offentlige sektor.

Fra Region Syddanmark deltog Anne Marie Dahlerup Rasmussen, sårsygeplejerske, Kolding Kommune, Nina Nim Bjørn, sårsygeplejerske, Karkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt og Diana Arsovic Nielsen, direktør, Syddansk Sundhedsinnovation.

Telemedicinsk sårvurdering – sammen om sårbehandling

De holdt et oplæg om telemedicinsk sårvurdering, og om hvordan den telemedicinske samarbejdsmodel skal sikre patienten den bedst mulige behandling gennem et styrket tværsektorielt samarbejde mellem sygehus, kommune og praktiserende læge. Og, at en udbygning af kompetencerne på alle niveuer, skal sikre kvalitet i sårbehandlingen.  

Telemedicinsk sårvurdering udbredes i årene 2012 – 2015.

Læs mere.

Inspiration til fornyelse af den offentlige sektor