InnoEvent2014, innovative løsninger til sundhedssektoren

”Suit for life” til patienter, der skal have ernæring via venekateter, så de kan rejse frit, og "Easy Mobile treatment" til orkestermusikere med ledsmerter, var nogle af vinderløsningerne ved årets InnoEvent2014

Med fokus på uddannelse og innovation har studerende ved Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt samarbejdet med Odense Universitetshospital om at udvikle innovative løsninger til sundhedssektoren.

Lørdag den 15. marts 2014 blev vinderne af årets InnoEvent 2014 fundet.

”Suit for life” – life moves forward, so can you!

Gruppe 1 vandt med deres løsning ”Suit for life”, en kuffertløsning til TPN-patienter, som sikrer, at patienterne kan rejse med deres sygdom. TPN (total parenteral nutrition)-patienter får al deres ernæring direkte i blodet via et venekateter. Og ”Suit for life”-kufferten indeholder alle de elementer, fx injektionssprøjter, ernæring, medicin og desinficerende servietter, der skal til for at sikre en korrekt og sikker ernæring på rejsen.

”Easy Mobile Treatment”

Gruppe 3 vandt med deres løsning ”Easy Mobile Treatment” til orkestermusikere, der lider af smerter og ømhed som følge af deres arbejde som musikere. ”Easy Mobile Treatment” er en mekanisk bandage, som er udviklet til at forebygge og behandle smerter i muskler og led, opstået som følge af de mange ensformige og gentagne bevægelser hos orkestermusikere. Bandagen giver en lokal tryk-massage baseret på rotation af små hjul, der bevæger sig i alle retninger.

Bedste prototype

Gruppe 6C vandt for at have udviklet den bedste prototype. 

InnoEvent - Fokus på uddannelse og innovation

InnoEvent er en årligt tilbagevendende begivenhed med fokus på uddannelse og innovation. 500-700 studerende fra IT-, medie-, marketing- og de sundhedsfaglige videregående uddannelser i Odense konkurrerer om at udvikle innovative løsninger til sundhedssektoren.

Målet er at etablere et samarbejde mellem de studerende og Odense Universitetshospital, hvor innovationsprocessen sættes i højsædet.

Innoevent er en unik mulighed for OUH og Nyt OUH til at blive inspireret til løsninger på konkrete problemstillinger. For at visionen for Nyt OUH kan realiseres kræver det en ny måde at arbejde på og en ny digital understøttelse, og her er InnoEvent en 'legeplads' hvor de studerendes kreativitet får frit løb og bliver sat ind i en reel kontekst; Driften af et af landets største hospitaler.

Læs mere om InnoEvent2014 og vinder-løsningerne på innoevent.dk.

 

InnoEvent2014, innovative løsninger til sundhedssektoren