Region Syddanmark indvier unikt testmiljø i Odense

Unikke testmiljøer til test og udvikling af velfærdsløsninger indviet i Odense

Region Syddanmark indviede den 17. december 2014 unikke testmiljøer, kaldet CoLabs.

Omkring 200 mennesker havde lagt vejen forbi Forskerparken, Odense. De mange mennesker repræsenterede alle hjørner af det danske sundhedsvæsen, private virksomheder og borgere.

Regionrådsformand Carl Holst bød velkommen og lagde vægt på, at Region Syddanmark helt bevidst satser på sundhedsinnovation, fordi regionen ser det som en af løsningerne på fremtidens udfordringer.

Med indvielsen af  CoLab Denmark kan virksomheder, sygehuse, kommuner og borgere - hånd i hånd - teste og udvikle velfærdsteknologiske løsninger i hverdagsmiljøer og efter internationale standarder. 

En dobbeltgevinst for regionen

- Håbet er en dobbeltgevinst for regionen. At virksomheder udvikler løsninger til gavn for borgerne, og at virksomhederne skaber vækst og arbejdspladser, sluttede Carl Holst.

For borgmester Anker Boye, Odense Kommune, bygger CoLab Denmark videre på en styrkeposition i regionen, hvor sygehuse, almen praksis og kommuner samarbejder om at skabe sammenhængende patientforløb. Anker Boye ser et stort potentiale i en videreudvikling af samarbejdet.

Plug & Play Lab - helt nye testmuligheder

Testmiljøerne består af Plug & Play Lab og fem lokale CoLabs. Plug & Play Lab er indrettet i Syddansk Sundhedsinnovations 1.900 kvm store innovationshal i Forskerparken i Odense. Mens de fem CoLabs er tilknyttet regionens fem sygehuse tæt på den virkelighed, som velfærdsløsninger skal testes op imod.

For at visualisere hvordan Plug & Play Lab sætter teknologier ind i et hverdagsscenarie, spillede skuespillere en række seancer igennem. Fra borgeren møder ind hos sin praktiserende læge, til undersøgelse på sygehuset og hjemmeplejens besøg i borgerens eget hjem.

Plug & Play Lab er etableret i tæt partnerskab med bl.a. GTS-instituttet DELTA (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter), der har til opgave at servicere danske og internationale virksomheders højteknologiske produktudvikling med rådgivnings- og testfaciliteter i hele Danmark

I Plug & Play Lab anvendes Region Syddanmark it-platform Shared Care Platformen, hvor der er lavet en visning, som gør det muligt at følge patientdatas simulerede vandring mellem sygehus, kommune og almen praksis. Det gælder fx også målinger af blodtryk fra borgerens apparater til hjemmemonitorering.

Borgerne er medudviklere af fremtidens løsninger

I Plug & Play Lab kan virksomhederne altså komme med deres ufærdige løsning, få den testet op imod de driftsmiljøer i kommuner og sygehuse, som de skal fungere i og få rådgivning om videreudvikling.

I CoLab Denmark står endvidere et panel af borgere, patienter og medarbejdere klar. De står til rådighed og tilbyder sparring med virksomhederne om udvikling af løsninger. 

Det bedst mulige liv

Det første udviklings- og testlaboratorie, der er gået i luften, er inden for psykiatri- og socialområdet. Det hedder CoLab Recovery & Rehab og består blandt andet af et panel kaldet "Psykiatriens Hverdagstestere" hvor rigtige patienter og pårørende skal sparre med virksomhederne om at udvikle fremtidens løsninger inden for netop dette område.

- CoLab Recovery & Rehab åbner op for helt nye muligheder inden for social- og psykiatriområdet i og med, at vi får forretningssiden – altså virksomhederne – med. Det kan åbne op for helt nye og innovative løsninger som svar på nogle af de udfordringer, vi har i dagligdagen, sagde Jacob Stengaard Madsen.

Læs mere om åbningen af CoLab Recovery og Rehab.

FAKTA

CoLab Denmark er virksomhedernes adgang til det samlede danske sundhedsvæsen. Her er sundhedsvæsenet én sammenhængende partner, som virksomheder kan samarbejde med om test og udvikling af velfærdsteknologiske løsninger. 

CoLab Denmark er en samarbejdsmodel for udvikling af nye og bedre løsninger til borgerne. Her samles kræfterne på tværs af kommuner, almen praksis, sygehuse OG borgere. Hver bidrager de med deres indsigter, ønsker og behov, som stilles til rådighed for de virksomheder, der kan være med til at udvikle løsningerne.

Læs mere.

Region Syddanmark indvier unikt testmiljø i Odense

Kontaktperson
SDSI
Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk