Guide til fremtidens kontormiljøer i psykiatriens mange nybyggerier

Psykiatrien i Region Syddanmark er i gang med flere byggeprojekter til den ambulante psykiatri. Det betyder ikke mere plads men tværtimod færre kvadratmeter samtidigt med, at aktivitetsniveauet stiger og nye behandlingsaktiviteter tages i brug. For at sikre optimal udnyttelse af kvadratmeterne, har Syddansk Sundhedsinnovation for Psykiatrien udarbejdet en guide, som understøtter psykiatrien i design og indretning af fremtidens kontor- og behandlerrum. Målgruppen er beslutningstagere i psykiatrien, men også arkitekter og byggefolk kan finde inspiration i publikationen.

For at inspirere til, hvordan patienter og pårørende kan få de bedst mulige rammer og medarbejderne det bedst mulige arbejdsmiljø har Syddansk Sundhedsinnovation på vegne af Psykiatrien skabt en håndbog, som kan guide psykiatrien og byggefolk, der arbejder med byggeprojekter i psykiatrien, igennem processen med at designe fremtidens kontor- og behandlerrum. Håndbogen baserer sig på forskning og erfaringer fra Syddansk Sundhedsinnovations arbejde med brugerinddragelse, feltarbejde og testforløb, både konkret i samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark og generelt. Og beskriver dermed både det teoretiske grundlag for indretningsmæssige anbefalinger i forhold til patienters og medarbejderes behov og giver konkrete værktøjer og understøtter dermed psykiatriens beslutningstagere og brugere i at vælge de bedst mulige løsninger til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere.

Brugerinddragelse - hele vejen rundt

Håndbogen argumenterer blandt andet for vigtigheden af systematisk brugerinddragelse. Brugerne – patienter, pårørende og medarbejdere, bør inddrages i alle faser af byggeriet. For at hjælpe denne proces på vej, sætter håndbogen fokus på den systematiske og innovative brugerinddragelse hvor vigtig viden, som brugerne bidrager med, bliver analyseret, testet og integreret i byggeplanerne til rette tid. Samtidigt formidler håndbogen det budskab, at når brugerinddragelse håndteres korrekt medvirker den til at understøtte de fremtidige arbejdsopgaver bedst muligt og sikrer, at medarbejderne oplever ejerskab og kontrol over det nye der sker.

Teoretisk grundlag understøtter brugerinddragelse

Et velunderbygget teoretisk grundlag inspirerer, kvalificerer og udfordrer brugerinddragelsesprocessen – især blandt medarbejderne i psykiatrien, fordi de ofte har en videnskabelig baggrund med fokus på evidens. Derfor inkluderer håndbogen en gennemgang af forskning om patient- og medarbejderbehov ved nybyggerier og indretning. I forhold til patienter handler det fx om behovet for privathed, tryghed og sikkerhed og mere overordnet om, at rum med forskellige funktioner skal kunne tilpasses de forskellige behov. For medarbejderne handler det især om, at rummene skal understøtte forskellige arbejdsprocesser og skabe trivsel i hverdagen.

I brugerinddragelsesprocessen vil fokus ofte være på patienternes behov fordi medarbejdernes opfattelse er, at de er til for patienterne. Indretning som understøtter patienternes behandling bedst muligt bliver dermed et vigtigt samlingspunkt for medarbejderne i psykiatrien. Når patienternes behov er udgangspunktet, viser erfaringer nemlig, at det er væsentligt lettere at opnå de nødvendige kompromiser omkring indretning af medarbejderområder.

What’s in it for me

Til sidst i håndbogen fokuseres på det ofte følsomme kontorspørgsmål. Tidligere tiders énmands kontorer med ro og plads bliver ofte erstattet af flermandskontorer, og medarbejderne er med rette bekymret for blandt andet støjgener. Håndbogen præsenterer mulighederne for at gå nye veje, som både opfylder medarbejdernes behov, skaber attraktive arbejdsmiljøer og frigør ekstra plads til patientfaciliteter.

Guide til fremtidens kontormiljøer i psykiatriens mange nybyggerier

Kontaktpersoner