"Growing the Silver Economy" in Europe

Region Syddanmark fik en af de få sessioner ved EU’s konference, ”Growing the Silver Economy”, den 23. september 2014, i Bruxelles. Udviklingskonsulent Anna Hesseldahl Larsen, Regional Udvikling, repræsenterede regionen med et oplæg om hvordan regionens satsning på velfærdsteknologi har skabt vækst og nye arbejdspladser.

Konferencen samlede repræsentanter fra industri, forskning, forbrugere, sundhedsprofessionelle og udbydere for at diskutere hvad der skal til for, at Europa bliver del af verdenseliten, når det gælder ”the silver economy, på dansk "det grå guld”. Fokus var på hvilke satsninger, der skal til for at møde de udfordringer, der er forbundet med en befolkningen, der bliver ældre og ældre. Formålet med konferencen var således at konkretisere, hvad man skal gøre på internationalt, nationalt og regionalt plan for at drive en ”silver economy” frem, og i særdeleshed hvad EU kan gøre for at drive dette frem?

Satsning på velfærdsteknologi og sundhedsinnovation giver vækst og nye jobs

Udviklingskonsulent Anna Hesseldahl Larsens oplæg tog udgangspunkt i hvordan Region Syddanmark kobler de globale samfundsudfordringer på området med regionale styrkepositioner. Anna Hesseldahl Larsen forklarede, at regionens smarte specialisering på sundheds- og velfærdsinnovation er unikt, idet den muliggør en fokuseret indsats med mærkbare resultater, som understøttes med både EU strukturfondsmidler, nationale puljer og regionale erhvervsudviklingsmidler. Udover velfærdsteknologi og sundhedsinnovation satser regionen på bæredygtig energi og oplevelsesøkonomi.

I forhold til sundheds- og velfærdsinnovation er regionen optaget af at styrke området hele vejen rundt i værdikæden fra idé til marked. Der skal være adgang til kapital, vidensgrundlaget og innovative partnerskaber skal fremmes og klyngeorganisationer skal bidrage til at styrke det regionale erhvervsliv på området. For at efterkomme kravene til en professionel tilgang til innovation etablerede Region Syddanmark i 2012 Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) sikrer en professionel tilgang til innovationssamarbejde og er med at professionalisere innovationsprocessen fra ide til implementering – SDSI er døren ind til regionens indsats indenfor innovation, velfærdsteknologi, telemedicin, nyt sygehusbyggeri og arbejdet med offentlig-privat-samarbejde.

Sund og aktiv aldring

Afslutningsvist kom Anna Hesseldahl Larsen ind på regionens aktive deltagelse i en række europæiske samarbejder. Herunder især regionens engagement i Det Europæiske Innovationspartnerskab, EIP on AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), der skal styrke samarbejdsformen i EU omkring store samfundsmæssige udfordringer, som fx en stadigt ældre befolkning.

Region Syddanmark, repræsenteret ved Syddansk Sundhedsinnovation, er referencested i ”EIP on AHA” med det højeste antal stjerner, der er uddelt i Norden. Det indebærer, at regionen tilfører partnerskabet gode eksempler, der illustrerer en omfattende, innovativ tilgang til sund og aktiv aldring. Ifølge Anna H. Larsen har regionens deltagelse i ”EIP on AHA” medvirket til at skærpe regionens arbejde med sundhedsinnovation. Herudover giver ”EIP on AHA” ny og vigtig viden om, hvordan andre regioner i Europa løser udfordringer i forhold til en sund og aktiv alderdom. Det har givet et enestående europæisk netværk, som blandt andet danner baggrund for det stærke internationale konsortium LifeKIC. LifeKIC konsortiet består af aktører fra Syddanmark, Skotland og 4 andre europæiske regioner, som har excellente kompetencer på området for sund levevis og aktiv aldring. Sammen har LifeKIC fornyeligt ansøgt om at blive det førende europæiske videns- og innovationspartnerskab kaldet KIC.

- ”Der var generelt stor interesse omkring den måde, vi i Region Syddanmark kobler nye job og vækst i det private erhvervsliv med sundheds- og velfærdsudfordringer. Jeg blev kontaktet af deltagere fra både Tyskland, Nederlandene, Frankrig og UK, som gerne ville lære mere om, hvordan vi gør - ” udtaler Anna Hesseldahl Larsen

"Growing the Silver Economy" in Europe

Kontaktperson
SDSI
Enhedschef
Simon Lindegaard
+45 2122 2224
slg@rsyd.dk