Region Syddanmark repræsenteret på OECD-arrangement i Oxford - "From Silver to Silicon"

Ved et OECD-arrangement, den 26. juni 2014, på Oxford University, var der fokus på de kommende demografiske ændringer, herunder de udfordringer og muligheder en voksende ældre befolkning vil udgøre.

Region Syddanmark var repræsenteret ved Katrine Vedel, Syddansk Sundhedsinnovation, der holdt oplæg om de initiativer Region Syddanmark og Danmark har sat i gang for at imødegå den demografiske udvikling.

Det drejer sig blandt andet om, at regionen deltager i EU-innovationspartnerskabet omkring sund og aktiv aldring (EIP-on-AHA), hvor regionen er 3-stjernet referencested. At være referencested indebærer at tilføre partnerskabet gode eksempler, der illustrerer en omfattende, innovativ tilgang til sund og aktiv aldring. Regionens gode eksempler inkluderer indsatser indenfor faldforebyggelse og genoptræning, tværsektorielt samarbejde, som f.eks. Shared Care portalen og Patient@home, samt IT og telemedicinske strategier og satsninger på sundhedsområdet.

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Katrine Vedel fortalte også om det Center for Borgernær Velfærdsteknologi, som Region Syddanmark og Odense Kommune er gået sammen om at oprette. Centret har fokus på behandling og pleje i borgerens eget hjem og på farten, og skal styrke samarbejdet mellem driften i kommune og region og leverandører af velfærdsteknologi.

Stor respekt om Danmark og de nordiske lande

Der er stor respekt om de initiativer som Danmark og de nordiske lande har omkring telemedicin, velfærdsteknologi og sundhedsinnovation. Og der blev skabt nye samarbejdskontakter med både private virksomheder og offentlige organisationer.

Region Syddanmark repræsenteret på OECD-arrangement i Oxford - "From Silver to Silicon"

Kontaktperson